Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

25 000 EUR till Geijerskolans Øresundsprofil

Geijerskolans  Øresundsprofil/klasser har under projektnamnet ”En Øresundsmodell för interkulturell undervisning i gränsregioner” beviljats medel  25 000  EUR  från Interreg IVA till ett förprojekt. 

  • Förprojektet avser förberedande analyser och studier för att identifiera vilka frågor som huvudprojektet ska fokusera på. 
  • Detaljplanering och förberedelse av ansökan om huvudprojekt.

Projektet har sin utgångspunkt i Geijerskolans Øresundsprofil som innebär en flerkulturell utbildning med fördjupning i vår gemensamma historia, kulturella likheter och skillnader, där undervisningen sker på både svenska och danska. 

Projektet ska nu vidareutvecklas tillsammans med Malmö Högskola MAH, Danmarks pædagogiske Universitet DPU, Föreningarna Nordens förbund FNF. Geijerskolan samarbetar redan idag med Dyvekeskolen och kommer att utöka samarbetet med fler danska skolor. 

Målet för huvudprojektet är att vidareutveckla en pedagogisk undervisningsmodell för gränsregioner.

Mer information: 
Projektledare Susanne Månsson,
bitr. rektor
Geijerskolan
Telefon040-34 64 55, 0703-15 61 10

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se