Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

369 personer i arbete eller studier...

.. genom Malmö Arbets- och utvecklingscenters insatser i augusti månad. Under augusti månad gick 369 personer till arbete eller studier med hjälp av de fyra Arbets- och utvecklingscentra (AUC) som finns i Malmö. Av dessa personer är 150 personer ungdomar i åldrarna 20-24 år. Under augusti månad fanns det 6728 personer inskrivna på Arbets- och utvecklingscenter i Malm ö varav 1373 är mellan 20-24 år. Sammanlagt under året har 1135 personer fått arbete (307 ungdomar) genom AUC och 466 personer (171 ungdomar) gått till studier – totalt 1601 personer. AUC erbjuder arbetsgivare och arbetssökande personlig service, skräddarsydda lösningar och effektiv matchning av jobb och arbetssökande. För ytterligare information och kommentarer kontakta: Alf Merlöv, Avdelningschef, Malmö stad, Avdelningen för Integration och Arbetsmarknad, 040-34 10 69, alf.merlo v@malmo.se Benny Gustavsson, Chef för Arbetsförmedlingen Integration Samverkan, 040-20 74 55, benny.gustavsson@lanm.amv.se Bert-Ove Nilsson, Enhetschef, Försäkringskassan Malmö (Mobilia), 040-664 80 37, bert-ove.bon.nilsson@fk12.sfa.se Pressansvarig: Dick Fredholm, Informatör, Malmö stad, Avdelningen för Integration och Arbetsmarknad 040-34 40 29 dick.fredholm@malmo.se Bakgrund: Riksdagen beslutade 1999 om en särskild storstorstadspolitik med det dubbla syftet att stöd ja storstadsregionerna som landets tillväxtmotorer samtidigt som den negativa utvecklingen av socialt, ekonomiskt och etniskt segregerade bostadsområden skulle angripas – storstadssatsningen. Till grund för storstadspolitiken ligger lokala utvecklingsavtal med sju kommuner. Malmö är en av dem och fyra stadsdelar: Fosie, Hyllie, Rosengård och Södra Innerstaden, omfattas. Arbets- och utvecklingscenter (AUC) startades 2000 och är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Malmö stad. AUC:s målgrupp är personer där de ordinarie verksamheternas insatser inte räcker till utan samverkan kan ge bättre resultat. Syftet är att samarbetet skall öka arbetslösa personers, främst ungdomar och invandrare, möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Sedan samarbetets början har runt 8000 personer varit inskrivna på AUC.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se