Gå direkt till innehåll
Planerad bebyggelse på fastigheterna Oxievång 7 (t v) och Oxievång 2 (t h). Illustration: Sews Arkitekter / Brinova
Planerad bebyggelse på fastigheterna Oxievång 7 (t v) och Oxievång 2 (t h). Illustration: Sews Arkitekter / Brinova

Pressmeddelande -

​50 nya hyresrätter utvecklar centrum i Oxie

Nu blir det ännu fler bostäder i Oxie. Malmö stads tekniska nämnd godkände idag försäljningen av fastigheten Oxievång 7 till fastighetsbolaget Brinova. Här, intill Oxie station och det befintliga Oxie centrum, kommer Brinova att bygga 50 mindre hyresrätter och lokaler för centrumverksamhet.

– Oxie har utvecklats enormt mycket under de senaste åren och fått en bredd på utbudet av bostäder som efterfrågats av många. De nya hyresrätterna i området har ett extremt stationsnära läge och med dem möjliggörs även den fortsatta utvecklingen av Oxie centrum, säger Mikael Lideflo, projektledare på fastighets- och gatukontoret i Malmö stad.

Planerad byggstart är hösten/vintern 2019, med inflyttning våren 2021. De nya bostäderna om 1-3 rum och kök är fördelade på en lägre och en högre byggnadsdel med uttalade miljöambitioner och smarta energilösningar. Bottenvåningen rymmer butikslokaler för centrumverksamhet. I samband med detta projekt planerar bolaget även kommande byggnation av en 7-våningsbyggnad med tomträtt inom fastigheten Oxievång 2, det befintliga Oxie centrum som redan ingår i Brinovas bestånd.

– Vi är glada att vi får möjlighet att fortsätta utveckla Oxie centrum med fler hyresbostäder utifrån den stora efterfrågan som finns i området. Vi är också nöjda med det goda samarbetet med Malmö stad, som möjliggjort att vi kan genomföra detta projekt, säger Per Johansson, Brinovas VD.

Fastigheten Oxievång 7 ligger i Oxie centrum, söder om Lertegelvägen. 100 nya lägenheter inom fastigheten Lerteglet 2 är redan inflyttade. Just nu byggs ytterligare 140 lägenheter inom fastigheterna Lerteglet 1 och Murteglet 1, med planerad inflyttning under första halvåret 2020. Läget är det bästa tänkbara i Oxie, med direkt närhet till stationen och bara 12 minuters restid till centrala Malmö.

– Bostadsbyggandet i Malmö är glödhett. Här byggs mer per invånare än i de andra storstäderna och här byggs i stadens alla delar. I Oxie får vi nu ett fint tillskott med 50 bostäder ett stenkast från Oxie station, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och service.

– Den här försäljningen skapar möjligheter för Oxie att fortsätta växa genom tillkomsten av fler bostäder i ett attraktivt läge. Jag tycker det är mycket positivt att bostadssektorn är så genuint engagerade i Oxie och bidrar till en positiv utveckling i orten, säger Håkan Linné (L), vice ordförande i tekniska nämnden.

Utbyggnaden av allmän plats i området sker etappvis, i takt med att bostäder färdigställs.

Köpet omfattar totalt 4 475 kvadratmeter bruttoarea, BTA, för lägenheter och butikslokaler. Köpeskillingen för fastigheten Oxievång 7 är 10 138 500 kronor.

Kontakt

Mikael Lideflo, projektledare fastighets- och gatukontoret, Malmö stad, 0709-34 17 80, mikael.lideflo@malmo.se

Per Johansson, VD Brinova, 0708-17 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

Andreas Schönström (S), ordförande tekniska nämnden, Malmö stad, 0709-11 68 97, andreas.schonstrom@malmo.se

Håkan Linné (L) vice ordförande tekniska nämnden, Malmö stad, 0701-89 36 31, per-hakan.linne@malmo.se

Ämnen

Kategorier

RegionerPresskontakt

Fastighets- och gatukontoret: Caroline Franzén

Fastighets- och gatukontoret: Caroline Franzén

Projektkommunikatör Stadsutveckling och exploatering: Nyhamnen, Citadellsfogen, Lindängen C, Malmö stads kustskyddsarbete och projekt med förorenad mark där staden är huvudman 0733-70 89 11

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se