Gå direkt till innehåll
Åkermark blir Land Art i Hyllie

Pressmeddelande -

Åkermark blir Land Art i Hyllie

I väntan på utvecklingen av ekostråket i Hyllie och inför Emporias öppnande har marken vid västra infarten till centrumområdet förvandlats till ett blommande fält i gult och lila. En bild från ovan visar ett stycke Land Art, eller jordkonst som det kallas på svenska. Här har det befintliga landskapet fått stå som konstens främsta utgångspunkt.

Området väster om Emporia är en del av Hyllies ekostråk. En stor grönyta under utveckling. Norrut växer det in i Kroksbäcksparken som kopplas till ett grönt bälte fram till Pildammsparken. Västerut planeras ekostråket löpa ut till Bunkeflostrand, ända ner till havet.

Just nu och ett par veckor framåt blommar åkermarken mot Lorensborgsgatan och Annetorpsvägen. Det är en storskalig plantering av solrosor, vitsenap och honungsört som arrangerats i olika former i samspel med det omgivande landskapet. 

– Vi ville tillvarata den fina jordbruksmarken i väntan på att den ska utvecklas. Samtidigt ville vi göra något vackert att betrakta i samband Emporias invigning, säger Susanna Kapusta, landskapsarkitekt från Malmö stad som gestaltat planteringen.

Lokala lantbrukare har tagits till hjälp för att plöja och så åkergrödorna med maskiner, som även format de olika fälten. En lantbruksexpert från staden har också varit en nödvändighet för genomförandet.

– Det här är en nervkittlande utmaning eftersom flera variabler som väder, temperatur och solljus måste sammanfalla rätt för att blomningen ska ske den tidpunkt vi önskar. Hittills har mina teorier stämt, säger Torgil Brönmark, markförvaltare från Malmö stad.

Men oväntade händelser har dykt upp som äventyrade planteringen i ett tidigt skede. Det var tistlar som plötsligt började växa upp i cirklarna där solrosfröna börjat gro.

– För att de inte skulle ta över ställde ett par entusiaster upp och arbetade under en helg med att rensa bort alla tistlarna för hand. Det är därför solrosorna växt sig så höga och fina nu, förklarar Torgil Brönmark.

Arrangemanget handlar inte bara om försköning och utsmyckning i området påpekar både Susanna och Torgil. Odlingen underhåller åkerjorden på ett bra sätt i väntan på att ekostråket ska utvecklas och dessutom ger blommorna näring till både fåglar och insekter. Tanken är att åkerjorden ska förvaltas på liknande sätt framöver. Redan i början av november ska marken ge plats för nästa plantering så att den kan blomma i maj nästa år.

- Den 1 november är det fritt fram för allmänheten att plocka växterna på fältet. Inte tistlar då, utan solrosor, skrattar Susanna Kapusta, som just nu planerar nästa Land Art inför Eurovision Song Contest 2013.

Vilka lökar som kommer att sättas till denna händelsen i området är än så länge hemligt.


Kontakt för vidare information och frågor
Torgil Brönmark, markförvaltare, Malmö stad
torgil.bronmark@malmo.se   
0705-54 18 79 

Susanna Kapusta, landskapsarkitekt, Malmö stad
susanna.kapusta@malmo.se
0709-48 72 05

Maria Nyman-Moritz, kommunikationsansvarig för utbyggnaden i Hyllie, Malmö stad
maria.nyman@malmo.se
0702-51 06 65

 

 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

RegionerKontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se