Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Alla barn ska ha rätt till utbildning

Malmö 2010 05 05

Det är viktigt att gömda barn och barn som ännu inte sökt asyl i Sverige får lov att gå i skolan. Det menar kommunstyrelsen i Malmö och ställer sig därmed bakom Utbildningsdepartementets förslag till en utvidgning av rätten till skola, som föreslås i utredningen Skolgång för alla barn. Det innebär också att alla barn kan behandlas på ett likvärdigt sätt, vilket är helt i linje med FN:s barnkonvention. Kommunstyrelsen stödjer också förslaget att upphäva bestämmelserna i utlänningsförordningen som säger att skolan eller socialnämnden ska informera polisen. En sådan bestämmelse tror man nämligen kan hindra barn som vistas i landet utan tillstånd från att gå i skolan. Skolans och förskolans förhållningssätt måste bygga på förtroendefulla relationer till barn och föräldrar, anser man.

Kommunstyrelsen gör bedömningen att Malmö stad är en av de kommuner i landet som har bland den största andelen barn och ungdomar i den aktuella målgruppen, och att behovet av särskilt stöd är stort, vilket ställer höga krav på verksamheten. En utvidgad rätt till utbildning innebär att kommunens kostnader kommer att öka, men i utredningen finns det inga preciserade ersättningsnivåer gällande hur staten ska kompensera kommunen för de ökade kostnaderna. Därför anser kommunstyrelsen i Malmö att det är nödvändigt att utreda detta vidare.  

– Vi välkomnar förslagen i utredningen eftersom det är väldigt angeläget att alla barn får gå i skolan, säger Agneta Eriksson (S), skolkommunalråd.

– Samtidigt tycker vi att det är väldigt viktigt att de kommuner som bedömer att de har många barn som kan komma att omfattas av den nya lagen får full ekonomisk kompensation av staten, säger hon.

– Det är viktigt att slå fast att alla barn har rätt att gå i skola. Även gömda barn ska ha rätt att gå i skolan, en förutsättning är då förstås att barnen och deras föräldrar inte ska behöva vara oroliga för att uppgifter om deras skolgång lämnas vidare till polisen. Särskilt för barn på flykt är det viktigt att hålla fast vid kontinuitet och trygghet i vardagen, säger Anneli Philipson (V), kommunalråd med ansvar för demokrati och jämställdhet.

Kontaktpersoner

Agneta Eriksson, 040-34 10 19

Anneli Philipson, 040-34 10 17

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 4)

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se