Gå direkt till innehåll
Anslag beviljat för att kunna bygga billigare ungdomsbostäder

Pressmeddelande -

Anslag beviljat för att kunna bygga billigare ungdomsbostäder

Malmö behöver fler hyresbostäder med hyror som unga har råd med. Nu får Hyresgästföreningen 300 000 kronor för att tillsammans med flera andra aktörer på bostadsmarknaden arbeta för att det ska bli verklighet.

Malmö är landets yngsta storstad. Hälften av stadens befolkning är yngre än 35 år. Medelåldern fortsätter att sjunka. Det ger många fördelar åt staden om situationen hanteras på ett klokt sätt. En viktig uppgift är att unga ska kunna flytta hemifrån och kunna hitta bostad när de flyttar till staden.

Även om det i nuläget byggs bostäder på historiskt höga nivåer i Malmö – 3050 bostäder blev färdiga förra året – så har unga ofta svårt att köpa eller hyra dem, av ekonomiska skäl.

En faktor bakom de höga priserna och hyrorna är kostanden för att bygga bostäderna. Byggkostnaderna i Sverige är högst i EU – 67 procent dyrare än EU-genomsnittet, enligt statistik från Eurostats byggkostnadsindex. Att sänka kostnaderna är centralt.

Anslaget på 300 000 kronor som kommunstyrelsens arbetsutskott idag beviljade till Hyresgästföreningen ska användas till:

 • En fördjupad studie med övriga inblandade parter.
 • Framtagande av en tydlig modell för hur krav som påverkar kostnader i projektet kan hanteras på ett strukturerat sätt och balanseras av möjligheter att utveckla projektet.
 • Slutrapportering av förstudien.
 • Initiativet går hand i hand med det uppdrag i årets budget som kommunstyrelsen fått, att tillsammans med bostadsmarknadens aktörer utarbeta en strategi för att öka antalet ungdomsbostäder.

  – Malmö är i stort behov av fler bostäder som unga vuxna har råd med. För att lyckas krävs samarbeten och nytänk. Initiativet från Hyresgästföreningen och övriga aktörer på bostadsmarknaden är precis i den andan. Jag emotser resultatet av den här förstudien med stort intresse, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

  – Jag ser mycket positivt på att allt förarbete involverar alla parter på bostadsmarknaden tidigt i processen. Det är många i vår stad som står utan egen bostad så för Malmöbornas skull måste vi våga tänka utanför boxen för att nå förslag på åtgärder som sänker byggkostnaderna, säger Roko Kursar (L), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

  – Med vårt initiativ kommer vi att se till att det byggs fler bostäder för unga. Bostäder som unga dessutom ska kunna ha råd att bo i. För att detta ska bli verklighet så krävs det samverkan med fastighetsägare, byggbolag, arkitekter och Malmö stad, säger Kenneth Gustavsson, ordförande i Hyresgästföreningen södra Skåne.


  För ytterligare information, kontakta:
  Katrin Stjernfeldt Jammeh via Karolin Högberg, pressekreterare, 0708-132454, karolin.hogberg@malmo.se
  Roko Kursar via Anna Zachrisson, politisk sekreterare, 0723-91 13 52, anna.zachrisson@malmo.se
  Kenneth Gustavsson, 0704-71 43 14, kenneth.gustavsson@hyresgastforeningensskane.se

  Ämnen

  Regioner  Presskontakt

  Presstjänst

  Presstjänst

  Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

  Välkommen till Malmö stad!

  Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

  Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

  I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

  Läs mer på www.malmo.se