Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Arbetsmarknadsinsatser riktas mot Seved

Malmö 2011 10 19

Som ett led i den långsiktiga satsningen på Seved och de andra områdesprogrammen ökar Malmö stad nu koncentrationen av arbetsmarknadsinsatser mot dessa områden. De problem som finns i dessa områden bekräftar behovet av den Jobboffensiv som den rödgröna majoriteten lagt fram för ökad sysselsättning och ökad social hållbarhet, och därför genomförs följande satsningar.

JobbMalmö får i uppdrag att i samverkan med stadsdelsförvaltningen Södra Innerstaden ta fram en variant av Servicepatrull till Sevedsområdet och starta denna senast under november 2011. Patrullen ska arbeta med fastighets- och grönyteskötsel förhoppningsvis i samarbete med en del av fastighetsägarna på Seved.

Den framgångsrika insatsen SEF Unga där ungdomar får visstidsanställning i sex månader ska särskilt beakta ungdomar boende i Seved och de andra områdena som ingår i områdesprogrammen. Ungdomarna kan både få arbete inom området men även utanför ungdomarnas egna stadsdelar beroende på vad som passar bäst för individen.

Även den nya satsningen på ungdomspraktik på helger och lovdagar ska särskilt riktas mot ungdomar boendes i de stadsdelar med områdesprogram varav Seved är ett.

– Genom en riktad jobbsatsning mot Seved ska ungdomar erbjudas både arbete och praktik. Arbetslöshet och växande klyftor är grundproblemet i dessa utsatta områden och kan vi lösa en del av det genom att erbjuda första steget in på arbetsmarknaden för ungdomar ska vi göra det, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

– Våra insatser syftar till att snabbt få bukt med den stigande arbetslösheten samtidigt som vi genom arbetet skapar en bättre boendemiljö. Seved ska bli ett bostadsområde som alla Malmöbor ska kunna vara stolta över, säger Andreas Schönström.  

– Det är bra med ett snyggare, tryggare och grönare Seved. I samverkan med fastighetsägare och andra aktörer som försöker göra det snyggare och renare på Seved så är denna satsning mycket behövlig. Områdesprogrammen ska samla upp initiativ och behov på lokal nivå och förverkliga dessa och vi i Malmö stad ska stödja detta, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd för Stadsekologi och utveckling.

– Målet är en stad där segregation, klassklyftor och rasism minskar. Därför är satsningar på arbete rätt väg att gå. Det är genom delaktighet i samhällslivet som vi kan bygga en trygg stad för alla. Att satsa på unga är centralt. Man kan hoppas att regeringen tar inspiration i sin arbetsmarknadspolitik, säger Morgan Svensson (V), ledamot i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet.

 

Kontaktpersoner

Andreas Schönström, 0709-11 68 97

Lari Pitkä-Kangas, 0734-26 44 81

Morgan Svensson, 0708-16 17 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister 040-341150