Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Avgiften för boendeparkering höjs

Från och med den 27 maj höjs taxorna för boendeparkering i Malmö. Bakom beslutet finns en ambition om att skapa en bättre trafikmiljö med färre bilar på gatorna och mindre avgaser. Man vill också att höjningen ska leda till att fler Malmöbor väljer cykeln framför bilen, att åka kollektivt eller att ansluta sig till en bilpool.

De nya boendetaxorna blir:

Boendetaxa ett: 25 kronor per dygn

Boendetaxa två: 20 kronor per dygn

Boendetaxa tre: 15 kronor per dygn

Boendetaxa fyra: 25 kronor per dygn

– Boendeparkering är ett komplement till parkeringshusen i områden där antalet platser är för få. Priset ska spegla vad det kostar i parkeringshusen för en månadsparkering, varför vi med jämna mellanrum behöver höja avgifterna, säger Anders Rubin (S), kommunalråd och tekniska nämndens ordförande.

Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77

(Ärende 20)


Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se