Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bättre rutiner inom socialtjänsten i Fosie

Fosies individ- och familjeomsorg fick för en tid sedan allvarlig kritik av Socialstyrelsen, som gjort en granskning av ett individärende inom socialtjänsten. Nu lämnar socialtjänsten sitt svar med åtgärder till Socialstyrelsen. 

Några av åtgärderna är:
● Ett handläggnings- och dokumentationssystem (BBIC) som sätter barnets behov i centrum. Systemet syftar till att höja kvaliteten i arbetet med barn och ungdomar, genom att ge socialsekreterarna stöd och guidning.

● Omorganisation av sektionen som arbetar med familjehemsvård. Nu jobbar tre familjehemssekreterare med rekrytering och utredningar av familjehem samt ger dem råd, handledning och stöd. Fyra socialsekreterare jobbar enbart med barnet och har fokus på hur det går för barnet under placeringen i familjehemmet.

● Omorganisation av hela individ- och familjeomsorgen (gjordes redan i början av 2009). Det innebar bland annat att de numera har en enhet som bara arbetar med barn och ungdomar, när det gäller både utredning och behandling.

● I svåra, komplicerade ärenden, till exempel vid misstanke om barnmisshandel eller sexuella övergrepp, handlägger två socialsekreterare ärendet. Det ökar rättssäkerheten för den enskilde, verkar avlastande för handläggarna och överväganden och bedömningar blir mer korrekta.

Kontaktperson:
Eva Stener, verksamhetschef Fosie individ- och familjeomsorg
Tel: 040-34 38 70

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se