Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bastionen flyttar in i scenkonstlokalen på Norra Vallgatan 28

Kulturnämnden har idag beslutat att det blir nystartade Bastionen, bestående av de samarbetande teatergrupperna InSite och Teater Foratt, som får disponera scenkonstlokalerna på Norra Vallgatan 28 från årsskiftet.

Efter utlysning av scenkonstlokalen Norra Vallgatan 28 i Malmö i juni i år, ansökte elva fria grupper eller konstellationer om att få bedriva verksamhet i lokalen. Syftet med utlysningen var att skapa möjligheter för rörlighet och omprövning av stödet till kulturverksamheter.

Malmö kulturnämnd har idag beslutat att grupperna InSite och Teater Foratt, med den gemensamma organisationen Bastionen får förtroendet att disponera lokalerna. Det innebär att de kostnadsfritt får använda de fullt utrustade teaterlokalerna under en treårsperiod. Därefter kommer det att göras en ny prövning för att avgöra om lokalerna ska utlysas igen.

Teaterlivet i Malmö är brett och varierat. Utanför institutionerna finns ett antal fria grupper som renodlar sina konstnärliga profiler och sitt publika tilltal. Ett flertal av dessa teatergrupper ger eko långt utanför Malmös gränser. InSite och Teater Foratt är två grupper som har etablerat sig väl i dessa sammanhang. De har båda under en tid skapat intresse för sina scenuppsättningar från publik, press och finansiärer.

Teater Foratt har sina rötter i både den svenska och den arabiska kultursfären; InSite rör sig över internationella och rumsliga gränser och hämtar stoff bland annat från den anglosaxiska teatertraditionen. Tillsammans vill de spegla upplevelsen av att vara del av en internationaliserad värld, där kommunikation över kulturella gränser inte är kuriosa, utan vardag. De går nu samman i Bastionen - "ett gränslöst teaterhus med interkulturellt och tvärkonstnärligt fokus och en verksamhet som sträcker sig mot sin publik".

I sin ansökan presenterar Bastionen en plan som på ett övertygande sätt visar på en omfattande verksamhet med ett bra publikunderlag och ett ansvar för husets hela årsverksamhet. Samarbetet mellan Teater Foratt och InSite har utsikter att leda till en intressant utveckling både för grupperna var för sig och för Bastionen som teaterhus.

Bastionen får tillträde till lokalerna på Norra Vallgatan 28 från och med den 1 januari 2009. Hur mycket pengar som grupperna får i verksamhetsstöd beslutas på nämnden den 11 december 2008.

De sökande till scenkonstlokalen inför verksamhetsåret 2009 var, förutom Bastionen: Teater Foajé/Teater August, Humorscen: Malmö, Institutet, Malmö Nya Folkteater, Potato potato, Scen Norra Vallgatan, Teater Kapija, Teater Theatron, Teaterrepubliken samt Varietéteatern Barbès.

För mer information kontakta: Carina Nilsson, kulturkommunalråd/kulturnämndens ordförande, 070-246 50 38, Anna Lyrevik, chef Malmö Kulturstöd , 0704-34 48 53.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se