Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut togs om nedläggning av Hermodsdalsskolans åk 7-9

Det blir en nedläggning av Hermodsdalskolans högstadium, men nästa åk 9 får gå kvar. Så blev beslutet som fattades i Fosie stadsdelsfullmäktige. På ett extrainkallat möte i Fosie stadsdelsfullmäktige den 11 maj togs beslutet att blivande år 7 och 8 överförs till andra skolor och att år 9 får avsluta sin utbildning vid Hermodsdalsskolan. Mötet v ar välbesökt av i första hand elever och skolans personal. När mötet var klart tog skolans rektor Jytte Lindborg vid för att förklara beslutet för eleverna och inbjuda till ett fortsatt möte på skolan där olika alternativ till skolval skulle läggas fram. - Eleverna som berörs är dagens år 6 och 7. De kommer att få möjlighet att välja mellan fem skolor, Augustenborgsskolan, Munkhätteskolan, Lindängeskolan, Söderkullaskolan och Erikfältsskolan, förklarade Jytte Lindborg. Dagens år 8 kommer att få gå klart sin skolgång på Hermodsdal. Till hösten 2007 kommer Hermodsdalsskolans högstadium att vara helt avvecklat. Kontakt: Christer Brandt, ordf Fosie SDF 070-6011038

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se