Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bo01 och Västra Hamnen – en lyckad samhällsinvestering? Malmö stad arrangerar konferens – Bo01 en summering.

Det är nu drygt fyra år sedan den europeiska bostadsmässan Bo01 invigdes. Detta blev också startskottet för den omvandling av Västra Hamnen som idag fortsätter med rekordfart. Svenska staten och Malmös skattebetalare investerade stora summor i den första etappen, Bo01. Vad har insatserna lett till?| Konferensen kommer att presentera en samhällsekonomisk analys av Bo01 som gjorts av docent Christer Anderstig, Inregia. Syftet med utredningen har varit att belysa om de investeringar Malmö stad gör i Västra Hamnen är lönsamma ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Konferensen kommer också att ta upp frågor om hur det investeringsprogram för omvandling till ekologisk hållbarhet genomförts (det statligt finansierade LIP-programmet med 250 miljoner öronmärkta för miljöinvesteringar på Bo01). Vad blev lyckat? Vad kan vi lära för framtiden? Dagens konferens ska dessutom ge perspektiv på Västra Hamnens utveckling bl a genom Bo01 och relatera denna till andra insatser inom området hållbar stadsutveckling, både nationellt och internationellt. Här skall också pekas på framtida utvecklingstendenser för området för de närmaste 10-20 åren. Plats: Malmömässan, Gripensalen, onsdag 9 nov. kl 13.30-19.00 Frågestund för pressen: Onsdagen 9 november kl 13.00 För ytterligare information kontakta: Stadsbyggnadsdirektör Christer Larssson, tel 040-342298 Områdesarkitekt Eva Dalman, tel 040-342416

Ämnen

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 345 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 26 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se