Gå direkt till innehåll
Bostadsbyggande, klimatomställningar och barn och unga i fokus under 2022

Pressmeddelande -

Bostadsbyggande, klimatomställningar och barn och unga i fokus under 2022

För att Malmö fortsatt ska växa hållbart och utvecklas i en positiv riktning görs en rad satsningar i tekniska nämndens budget 2022. I fokus står bostadsbyggande i olika upplåtelseformer, trygghetsinsatser, aktiviteter för barn och unga samt klimatomställningar.

I en socialt hållbar stad behövs bostäder som alla kan efterfråga, oavsett behov och ekonomiska förutsättningar. I det fortsatta bostadsbyggandet är därför Mallbo, ett utvecklingsprojekt för nybyggnation med låga hyror, ett viktigt verktyg. Under mandatperioden fattar nämnden beslut som gör det möjligt att bygga sammanlagt 4000 bostäder och skapa 6000 nya arbetstillfällen.

Hållbara trafiksystem ska skapas genom fortsatta satsningar på fler cykelbanor och moderniserade kollektivtrafikstråk. I hållbarhetsarbetet ingår också att ta vara på stadens gröna kvaliteter och möjliggöra för nya, samt att ta fram en ny Trafik- och mobilitetsplan. Storstadspaketet och det åtagande Malmö har gjort kring bostadsbyggande och byggande av nya cykelbanor och moderniserade kollektivtrafikstråk fortsätter under 2022.

Fler satsningar under 2022

  • Den framgångsrika BID-modellen som i dag finns i Sofielund och på Möllevången ska utökas till fler områden i Malmö. Modellen innebär att näringsidkare, fastighetsägare, föreningar och andra lokala aktörer arbetar tillsammans för ökad trygghet och tillit i det gemensamma närområdet.

  • Lokala föreningar ska tillsammans med fastighets- och gatukontoret erbjuda barn och unga i Husie, Kroksbäck/Holma, Lindängen/Nydala, Rosengård och Limhamn aktiviteter under sommarmånaderna.

  • Succén Vinterspelen, som riktar sig till barn och unga och omfattar såväl lokala som internationella spelinitiativ, ska arrangeras igen på en central plats i staden.

  • Fastighets- och gatukontoret ska tillsammans med polisen och Transportstyrelsen titta närmare på förutsättningarna att skapa en effektiv trafikövervakning med hastighetskameror.

  • Centralplatsen i Pildammsparken ska utvecklas för att höja parkens värde. I omvandlingen ska det tas hänsyn till platsens historia.

  • Fler platser för cykelställ ska identifieras, och gamla ska ersättas med cykelställ med bättre möjlighet till att låsa fast cykeln i takt med att de byts ut.

  • Möjligheten att bygga ett underjordiskt garage under Davidhalls torg ska utredas.

  • Det ska räknas på ett färdigställande av museispårvägens ringlinje. Kalkylen ska ge svar på kostnaden för att komplettera dagens sträckning med en via Gustav Adolfs torg.

– Att skapa en hållbar stad handlar lika mycket om att satsa lokalt och uppmuntra till ett engagemang i det egna bostadsområdet som att göra det lättare att cykla eller åka kollektivt i hela Malmö, och att bygga bostäder som alla har råd med. Under året arbetar vi vidare med framgångsrika koncept samtidigt som vi öppnar upp för nya idéer för att bygga Malmö helt, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och service och ordförande i tekniska nämnden.

– I budgeten för 2022 gör vi stora investeringar för att säkra nya bostäder och arbetstillfällen för alla Malmöbor. Andra prioriteringsområden för oss har varit att ta fram nya villatomter, stärka klimatarbetet och främja stadsutvecklingen. Ett bra exempel på det sistnämnda är sommargågatan i Limhamn som vi arbetat länge för att se förverkligas, säger Håkan Linné (L), vice ordförande i tekniska nämnden.

– Vi vill se en stad som är hållbar och bra för alla Malmöbor. Därför är vi mycket glada att flera av våra förslag nu blir verklighet. BID-modellen har gjort stor skillnad för de boendes trygghet i de områden där den används, och nu ska staden utreda intresset för sprida den till fler delar av Malmö. Det blir också enklare att ta sig runt hållbart, eftersom Malmö tack vare Miljöpartiet nu satsar på fler och inte minst stöldsäkra cykelställ. Det är också viktigt att Malmöbor i alla åldrar ska kunna gå och cykla säkert. Därför känns det mycket bra att vi drivit igenom att staden går vidare med arbetet kring trafikkameror för att stoppa vansinneskörande bilar, säger Stefana Hoti (MP), partiföreträdare och ledamot i kommunstyrelsen.


Kontaktpersoner

Andreas Schönström, 0709-11 68 97

Håkan Linné (L), 070-189 36 31

Stefana Hoti, 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16


(Ärende 4)

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se