Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bostadsbyggandet åter i nivå med befolkningsökningen, men bostadsbristen är fortfarande stor

Malmö 2011 06 08

Malmös omvandling från framgångsrik industristad på nedgång till modern kunskapsstad med högskolan i spetsen har haft en stor påverkan på bostadsmarknaden. Utvecklingen har inneburit förändrade förutsättningar för staden och att nya bostadsområden blivit attraktiva. Öresundsbrons öppnande är också en faktor som påverkat bostadsmarknaden. Citytunnelns effekter på bostadsmarknaden är ännu inte kända, men den anses ge Malmö fortsatt tillväxtkraft och attrahera kapital och arbetskraft till regionen.

Sedan Öresundsbrons öppnande år 2000 och fram till år 2010 har villapriserna ökat med 126 procent och bostadsrättspriserna med 218 procent. Prisutvecklingen för villor och bostadsrätter var, bland de tre storstäderna, störst i Göteborg och Malmö.

Malmös unga befolkning, där var femte Malmöbo är mellan 19 och 30 år, påverkar också bostadsmarknaden. Den generella bostadsbristen slår hårt mot unga Malmöbor, uppskattningsvis saknar cirka 16 000 20-27-åringar ett eget boende. För att motverka bostadsbristen har man bland annat tagit initiativ till en bostadsmässa för unga, UngBo och sammanställt Strategi för ungas boende i Malmö.

Utmaningarna under de kommande åren består i att hålla bostadsbyggandet på höga nivåer och arbeta för att barnfamiljer trivs och får sina behov av bostäder och barnomsorg tillgodosedda i Malmö.

– Det är givetvis viktigt att hålla bostadsbyggandet på en hög nivå, men det måste också finnas en balans mellan de olika upplåtelseformerna. Vi måste bygga bostäder för alla människor, för alla skeden i livet, säger Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvar för boende och infrastruktur.

– Vi arbetar hårt med att minska bostadsbristen i Malmö, inte minst för unga. Det handlar om att bygga om vindar till lägenheter, bygga på nya våningar på befintliga hus, finna små byggherrar som kan bygga på mindre tomter och inte minst ta hjälp av det kommunala bostadsbolaget MKB. Fler bostäder och större variation är en prioriterad fråga, säger Fredrik Fernqvist (MP).

– Det är positivt att antalet byggstarter ökar i Malmö, men den nationella bostadskris som vi ser i Malmö och i Sverige i stort kräver ett nationellt åtagande. Den regering vi har nu ger mestadels incitament till andrahandsuthyrning. Det löser ingenting. Det vi behöver är en ny satsning i storleksordning med miljonprogramsområdena på 1960-talen, säger Carlos Gonzalez (V) ledamot i kommunstyrelsen.

 

Kontaktpersoner

Anders Rubin, 0706-36 26 77

Fredrik Fernqvist, 0733-62 92 06

Carlos González, 0704-82 44 30

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 29)

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150
Alma Tabak

Alma Tabak

Presskontakt Presskommunikatör Malmö stad 0733 340721