Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bostadsbyggandet i Malmö går för högtryck

Trycket på att bygga bostäder i Malmö är stort. Under 2015 beviljades bygglov för närmare 3 200 bostäder varav drygt 2200 byggstartades förra året. En tendens är att tidsperioden mellan beviljat bygglov och byggstartat projekt har blivit betydligt kortare än tidigare.

Inför 2016 finns det projekt för drygt 1000 bostäder med beviljat bygglov som är klara att påbörjas under året.

- 2015 ökade bostadsbyggandet i Malmö på ett fantastiskt sätt. För att möta framtida behov och samtidigt beta av bostadsskulden måste vi nu göra allt vi kan för att upprätthålla och till och med höja tempot. Det kommer att kräva stora ansträngningar både i form av mer resurser och nytänkande, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad.

Det är framförallt bygglov för flerbostadshus som ökat. En tendens är att projekten har blivit större och innehåller fler bostäder. En annan är att många av byggloven som beviljats är för ombyggnation, från till exempel kontorslokaler och vindsutrymmen till bostäder. Skillnaden är också att byggherrarna påbörjar bostadsbyggandet direkt efter beviljat bygglov i större utsträckning än tidigare.

Under 2015 antog stadsbyggnadsnämnden detaljplaner för drygt 2400 bostäder. Det finns en god planberedskap i Malmö stad och stadsbyggnadskontoret har cirka 7000 bostäder i färdiga detaljplaner. Merparten av dessa är pågående projekt som finns i större utbyggnadsområden som till exempel Hyllie.

- Det här borgar för en kontinuitet i bostadsförsörjningen och utifrån de rådande förutsättningarna har vi gjort ett bra jobb i Malmö. Vi för kontinuerligt dialog med bostadsmarknadens parter och nästa gång vi ses är i slutet av februari. Då hoppas jag att vi kan bli konkreta och sätta gemensamma mål för bostadsbyggandet i Malmö, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö.

Bifogat finns diagram och sammanställning av bostadsbyggandet under 2015. I mars kommer en utförligare rapport om bostadsläget i Malmö. På malmo.se finns närmare information om hur Malmö stad arbetar med bostadsförsörjningen.


För frågor kring bostadsförsörjningen i Malmö kontakta:
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, tel 0709-34 22 98
Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad, tel 040-34 36 57

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister 040-341150

Relaterat material