Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Brett upplagt visionsarbete för att skapa bilden av Malmö år 2025

Det är nu klart hur det visionsarbete, som ska ge en bild av vilken sorts stad Malmö bör vara om femton till tjugo år, ska läggas upp.

Det var i maj i år som kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu presenterade sitt förslag om att starta ett brett upplagt visionsarbete, Malmö 2025, dags att reflektera och agera.

Visionsarbetet kommer att genomföras under en period av minst tre år. Kommunstyrelsen ska, som uppdragsgivare, fungera som politisk styrgrupp, medan det praktiska arbetet administreras av ett särskilt projektkansli.

Dessutom inrättas ett "Erfarenhetsråd" med erfarna personer från Malmö stads förvaltning och från andra samhällssektorer.

Utöver det kommer visionsarbetet också att bjuda in bland annat forskare och experter som på olika sätt, i skrift i seminarier och genom föreläsningar, får till uppgift att problematisera olika förhållanden och utvecklingstendenser.

Ambitionen är att visionsarbetet ska involvera en stor del av samhället: förtroendevalda, medarbetare i Malmö stad, Malmöborna, Malmö högskola, statliga myndigheter, näringslivet, föreningar och organisationer samt även aktörer utanför Malmö som exempelvis Region Skåne, Malmös skånska grannkommuner och Köpenhamn.

- Det är väldigt viktigt att det här visionsarbetet har bredast möjliga förankring och att så många som möjligt, inte minst Malmöborna själva, är med och diskuterar hur vi vill att Malmö ska se ut och fungera om tjugo år, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s).

- Det är också viktigt att vi har en bred ansats och att arbetet sker med stor öppenhet och med hänsynstagande till allt det som händer och kan förväntas hända i vår omvärld. Det handlar inte minst om den globala ekonomin, som ju är särskilt aktuell just nu, om klimathotet, om migrationen, om det regionala samarbetet och om den fortsatta utbyggnaden av infrastrukturen, säger han.

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu 040 34 10 02

Julia Janiec, stabschef 040 34 10 04 eller 070 597 07 47

Bertil Månsson, pressinformatör 040 34 10 05 eller 070623 85 71

(Ärende 43)

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se