Skip to main content

Brukare fick tag i kniv på LSS-boende

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2019 09:01 CEST

En brukare på ett LSS-boende fick tag på en kniv i boendets gemensamma kök. Nu gör funktionsnämnden en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Verksamheten har i samband med utredningen tagit fram nya säkerhetsrutiner och anpassat sina handlingsplaner.

En brukare fick tag på nycklarna till en låst låda med köksknivar i boendets gemensamma kök. Brukaren tog ut en kniv och högg den i en dörr. En personal lämnade då boendet och hämtade hjälp på ett LSS-boende bredvid. Personalen pratade därefter med brukaren, som lugnade sig och lämnade ifrån sig kniven. Övriga brukare befann sig på sina respektive rum vid händelsen. Ingen kom till fysisk skada i samband med det inträffade.

Utredningen visar att personalen brustit i bemötandet mot den brukare som visade ett utmanande beteende. Verksamheten har också brustit i följsamheten av handlingsplaner för att förebygga utmanande beteende samt vid rutiner kring nyckelhantering och säkerhet. Situationen bedöms vara ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Verksamheten har vidtagit flera direkta och långsiktiga åtgärder för att förhindra att liknade situationer ska uppstå igen. Bland annat har nya rutiner för säkerhet och nyckelhantering införts. Verksamheten har också tag fram nya handlingsplaner och personal på boendet ska genomföra utbildningar för att på ett bättre sätt kunna bemöta och förebygga utmanande beteende.

Kontaktperson: Carina Bolin, enhetsschef funktionsstödsförvaltningen, 0768-53 41 96

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

anställda ska rapportera missförhållanden

den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,

den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Emily Nord, kommunikatör, funktionsstödsförvaltningen, 0766 – 36 53 61