Gå direkt till innehåll
Brukares utmanade beteende påverkar andra brukare i LSS-boende

Pressmeddelande -

Brukares utmanade beteende påverkar andra brukare i LSS-boende

I ett LSS-boende har det under hösten uppstått olika händelser mellan brukare i gemensamhetsutrymmen. En utredning visar att en brukares utmanande beteende påverkar andra brukare. Nu lex Sarah-anmäls händelserna till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Ett tiotal händelser har inträffat i gruppbostaden där brukare utsatts för eller riskerat att utsättas för brukarens utmanande beteende. Händelserna har utretts som missförhållande enligt lex Sarah. Åtgärder som vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar på nytt är bland annat utökad bemanning, utbildning till personalen och anpassning av miljön.

Då åtgärderna ännu inte avhjälpt situationen fullt och situationen i boendet över tid skapat otrygghet för brukarna, bedöms situationen vara ett allvarligt missförhållande. Därför gör Funktionsstödsnämnden en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Handledning och fortbildning för personalen pågår. Miljön i gruppbostaden ses kontinuerligt över.

Kontaktperson: Karin Johansson, enhetschef, Funktionsstödsförvaltningen, 0709-48 99 50

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Anna Snellman, kommunikatör, funktionsstödsförvaltningen, 070-871 06 76

Ämnen

Kategorier

RegionerKontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se