Gå direkt till innehåll
Brukares utmanande beteende påverkar andra brukare i LSS-boende

Pressmeddelande -

Brukares utmanande beteende påverkar andra brukare i LSS-boende

I ett LSS-boende har det under hösten och våren uppstått olika händelser mellan brukare. En utredning visar att en brukares utmanande beteende påverkar andra brukare. Funktionsstödsnämnden gör därför en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Flera händelser har inträffat i LSS-boendet där brukare utsatts för eller riskerat att utsättas för brukarens utmanande beteende. Händelserna har utretts som missförhållande enligt lex Sarah. Åtgärder som vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar på nytt är bland annat ny handlingsplan vid hotfull situation, kontakt med psykiatrin och utökade dialogmöten mellan brukare och personal i boendet. Dessutom har personalen jobbat vidare med pedagogiska verktyg anpassade för brukaren. 

Då händelserna över tid skapat otrygghet för brukarna, bedöms situationen vara ett allvarligt missförhållande. Därför gör funktionsstödsnämnden en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Kontaktperson
Jon Klüft, enhetschef i funktionsstödsförvaltningen, 0766-12 04 58.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden,
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Annie Boldt, kommunikatör i funktionsstödsförvaltningen, 0766-11 84 33.

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150