Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Budget 2011: Malmös rödgröna styre sätter fokus på jobb, social hållbarhet och grön omställning

Malmö 2010 05 31

I dag presenterade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet detaljerna i Malmö stads preliminära budget för 2011. Tidigare har man lämnat besked om att budgeten baseras på det rödgröna förslaget till statsbudget, som ger väsentligt bättre förutsättningar för kommunerna, gör det möjligt att behålla kommunalskatten i Malmö oförändrad (20,84) och öka resurserna till välfärden.

Malmös rödgröna styre vill skapa fler jobb genom att förbättra för företagen och med rejäla satsningar på infrastruktur. Särskilt viktigt är att öka ungas möjligheter att få jobb. Det sker bland annat genom att man stärker Malmö som turism- och kongresstad. Kopplingen mellan gymnasieskolan och arbetslivet ska förbättras, liksom studie- och yrkesvägledningen.

Den sociala hållbarheten är en grundpelare. Det gäller inte minst bostadssituationen, som hastigt försämrats i och med att alliansregeringen avskaffat investeringsstödet för hyresrätter och studentbostäder. I den rödgröna budgeten ryms även särskilda trygghetssatsningar som ska nå ungdomar i utsatta stadsdelar.

Den extra skolsatsningen om 24 miljoner kronor årligen stöps om för att få maximal effekt på skolresultaten och man fortsätter upprustningen av skolor och skolgårdar. Det finns ett stort behov av nya förskoleplatser och där är det viktigt att utbyggnaden inte sker på bekostnad av förskolans kvalitet. De rödgröna vill även ha mer jämställda fritidsaktiviteter, som ska nå fler barn.

Många av Malmö stads medarbetare upplever att deras arbetssituation har blivit tyngre i lågkonjunkturen, det gäller inte minst i Individ- och Familjeomsorgen där antalet ärenden ökat kraftigt som en följd av alliansregeringens försämringar av a-kassa och sjukförsäkring. S, V och MP vill förstärka myndighetsutövningen och lyfter fram vikten av systematiskt arbetsmiljöarbete i alla verksamheter. Dessutom vill man inrätta en personalpool så att timanställda och vikarier kan få fasta heltidstjänster.

Malmö är en av världens främsta städer på miljöområdet och ska så förbli. Det handlar om att påskynda spårvägsutbyggnaden, påbörja renoveringen av bostäder i 60- och 70-talsområdena, ställa om till hållbar energi och utveckla nya naturområden. Utbyggnaden av Norra Hamnen ger inte bara tusentals nya jobb utan blir en grundbult i ett miljövänligt transportsystem.

– Vår budget handlar om jobb, bostäder, social sammanhållning, barn och ungas uppväxtvillkor och hur vi kan garantera en bra miljö även för kommande generationer. Det är traditionell svensk välfärdspolitik efter två tuffa år av nedskärningar. Med de förslag vi nu lägger fram utvecklas Malmö i en riktning som skapar framtidstro och ökar sammanhållningen, säger Ilmar Reepalu (S).

– Det som är väldigt viktigt i den här budgeten, är att vi tack vare det rödgröna förslaget till statsbudget kan kompensera nämnderna både för de kostnader som en växande befolkning för med sig och för de nya löneavtalen. Alliansregeringen har fört en politik som ökat klyftorna dramatiskt. Och även om de borgerliga partierna nu säger att de är bekymrade över de växande klyftorna så har de inte ändrat ett enda dugg i sin politik. Regeringen säger en sak men gör tvärtom och det gör mig mycket bekymrad, säger Ilmar Reepalu (S).

– Himla kul att vi är många som vill bo i Malmö, det gör också att vi behöver många fler bostäder i Malmö. Den nationella rödgröna bostadspolitiska överenskommelsen om investeringsstöd för att rejält öka takten på bostadsbyggandet av framför allt hyresrätter, följer vi upp i Malmö. Vi kommer att undanröja eventuella hinder för ökat bostadsbyggande och förstås se till att inga onödiga väntetider för bygglov uppstår nu när trycket måste öka, säger Anneli Philipson (V).

– Heltidsjobb och tillsvidareanställning måste vara en självklarhet, även inom kvinnodominerade jobb. Under flera år har vi arbetat aktivt med arbetsvärdering för rättvisa löner och rätt till önskad sysselsättningsgrad. Vi tar nu ytterligare steg för att erbjuda schyssta anställningsvillkor och jämställda löner, säger Anneli Philipson (V).

– Malmö lockar många unga människor. Vi prioriterar därför ungas behov av bostäder, jobb och en bra kollektivtrafik, säger Fredrik Fernqvist (MP).

– En rödgrön regering vore bra för Malmö. Vi kommer att kunna bygga mer, rusta upp och investera mer för en grön omställning. Vi lägger nu ut en politik för fler jobb, fler bostäder och mer hållbara investeringar, precis det som ett dynamiskt Malmö behöver för att fortsätta att utvecklas, säger Fredrik Fernqvist (MP).

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 0705-14 02 91

Julia Janiec, 0705-97 07 47

Anneli Philipsson, 0706-40 40 02

Fredrik Fernqvist, 0733-62 92 06

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se