Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bunkeflomodellen tar time-out

Den riksbekanta satsningen på ökad idrott och motion bland eleverna på Sundsbroskolan (år 6-9) i Bunkeflostrand kommer att upphöra från och med höstterminen. Orsaken är pengabrist, framför allt för att elevunderlaget minskar några år framöver. Det innebär att eleverna kommer att ha tre dagar med fysisk aktivitet och två pass idrott-val kommer att tas bort.

– Det är sjunkande barnkullar i åldern 12-16 år de närmaste åren här i Bunkeflo liksom i övriga Malmö, säger rektor Maria Berben Lidén. Från hösten 2012 kommer underlaget att öka igen eftersom vi haft så stor inflyttning av barnfamiljer i stadsdelen. Så har redan skett på Ängsslättskolan med elever i åldern 6-11 år och därmed kommer de att fortsätta med modellen. Elevökningen totalt är så kraftig att man planerar att bygga ytterligare skolor i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo.

Det minskade underlaget slår direkt mot Sundsbroskolans budget och i planeringen för nästa läsår måste nu rektorn ta till det drastiska steget att minska med 4,7 lärartjänster. För att lösa den pedagogiska uppgiften och följa timplanen har hon beslutat att det är den extra insatta idrotten enligt den så kallade Bunkeflomodellen som måste stryka på foten.

– Det gör mig ont att ge avkall på vår idrottsprofil, men jag har inget val i rådande ekonomiska situation, säger Maria Berben Lidén. Några extra pengar från Malmö stad eller stadsdelen står inte att finna.

Presskonferens

Pressen är välkommen till Sundsbroskolan för mer information torsdagen den 27 maj kl 14.00 i konferensrummet vid kansliet. Var vänlig och respektera vår besökspolicy och att eleverna är inne i en intensiv slutfas av sina studier.

 

Forskningsprojekt som blev motionsmodell

Bunkefloprojektet startade hösten 1999 på Ängslättsskolan i Bunkeflostrand. Satsningen följde eleverna upp i åldrarna och när de började i årskurs 6 på Sundsbroskolan hösten 2004 infördes modellen även där. Alla elever har haft en lektion idrott varje dag året om. De har klätt om och genomfört olika aktiviteter från promenader till träning och bollsporter under ledning av idrottslärare och tränare. Från början var fler föreningar engagerade. Fram till 2008 bidrog dåvarande Bunkeflo IF (nuvarande LB07) med instruktörsresurser. Där efter har skolan genomfört det inom den egna budgetramen.

malmo.se/sundsbroskolan/bunkefloprojektet

För mer information kontakta:

Maria Berben Lidén, rektor Sundsbroskolan

Telefon: 0702-47 27 07

E-post: maria.berben.liden@malmo.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se