Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Cyklister räknas i Malmö

Torsdagen den 1 juni klockan 12.00 börjar vi på noll. Då startar räkneverket på den nya cykelbarometern på Södervärn strax utanför Universitetssjukhuset MAS (i korsningen Carl Gustavs väg/Södra Förstadsgatan). Det unika med denna nya barometer är att cyklister räknas från alla håll i fyrvägskorsningen. Mellan klockan 12.00-14.00 invigs cykelbarometern och luftpumpen med fest för cyklister och andra. Då slår Malmö stad ett och annat slag för cykling med hjälp av oljefat, finfina och nyttiga cyklistpresenter till de tio första cyklisterna, fri luft via nya dygnet-runt-cykelpumpen, invigningstal och annat smått och gott. Många cyklister cyklar dagligen förbi Malmö stads första cykelbarometer (på Kaptensgatan framför P-huset Anna) och många tar tillfället i akt att fylla på lite extra luft från luftpumpen. - Dessa symboler för cykling i Malmö har blivit ett mycket uppskatt at inslag i stadsmiljön, säger Annika Hörlén, projektsamordnare på Gatukontoret . Malmö stads satsning på cykelbarometrar och fria luftpumpar är en tydlig visuell och praktisk markering att cyklister räknas - såväl för dem som cyklar som för alla andra som bor och verkar i staden. Detta förnämliga tvåhjuliga fordon är inte bara avgas- och bullerfritt utan bidrar också till att göra staden mera levande. För tydlighetens skull kanske vi ska tillägga att Malmöcyklister sedan många år tillbaka har kartlagts och räknats även utan barometrar. Fakta om cykelbarometern En cykelbarometer är en cykelräknare med en elektronisk display, som registrerar antalet passerande cyklar genom små sensorer som är inbyggda i vägbeläggningen. Det som syns på huvuddisplayen är antal cyklister/dygn. Räknaren nollställs vid midnatt och statistiken lagras och visas sedan årsvis i en stapel på själva barometern. Även föregående år sparas och visas parallellt. Kontakt: Annika Hörlén projek tsamordnare Gatukontoret Malmö stad tel: 040-3413 23 e-post:annika.horlen@malmo.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterade event

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se