Gå direkt till innehåll
De lokala områdesbiblioteken stärks och kulturskolans utbud utökas

Pressmeddelande -

De lokala områdesbiblioteken stärks och kulturskolans utbud utökas

De lokala områdesbiblioteken ska utvecklas. Det beslutade kulturnämnden idag då nämndens budget för 2019 beslutades.

Biblioteken i Malmö ska stärka arbetet med att vara viktiga och trygga platser för alla Malmöbor. De tolv lokala områdesbiblioteken ska utvecklas. Främst i tre delar: ett gemensamt basutbud för biblioteken, biblioteken får möjlighet att profilera sig samt att lyckade koncept eller arbetssätt inom organisationen, till exempel Stadsbibliotekets småbarnsavdelning Kanini, ska överföras till andra bibliotek. Satsningen beräknas kosta 500 000 kronor.

Ekonomiskt utrymme skapas också för att renovera och bygga till områdesbiblioteket i Rosengårds centrum, som ska stå färdigt år 2021.

En märkbar skillnad blir också renoveringen av entrén till Teknikens- och Sjöfartens hus, som görs för att förbättra tillgängligheten och arbetsmiljön. Under renoveringen flyttar utställningen Idéplaneten till Slottsholmen på andra sidan Malmöhusvägen.

Rekordmånga unga Malmöbor är intresserade av att ta del av kulturskolans utbud. Därför permanentas El Sistemas arbete på Kirseberg och nya konstformer fortsätter att utvecklas, till exempel DJ-kurser. Samarbetet mellan kulturskolan och Malmö konsthall utökas. Utställningarna ger unga inspiration till nyskapande men också en introduktion till den professionella konsten.

Totalt har kulturnämnden 502 miljoner kronor att röra sig med 2019 – en ökning med 10 miljoner kronor jämfört med förra året. Nämnden har också ett krav på sig att effektivisera sin administration med 8 miljoner kronor (1,5 procent av den totala budgeten).

–Biblioteken är en viktig del av kulturen i Malmö. Alla, båda barn och vuxna, ska ha tillgång till läsning. Områdesbiblioteken är särskilt viktiga som samlingsplats, med sagostunder, språkkaféer, seniorträffar och annat. Jag gläds åt att vi med den här förstärkningen på bibliotek bidrar till en mer jämlik stad, säger Frida Trollmyr (S), kommunalråd med ansvar för kultur och fritid.

– Oavsett ekonomiska förutsättningar ska alla barn få ta del av kulturutbudet i Malmö. Eftersom människor har olika tycke, smak och intresse är det viktigt att det finns en bredd av det kulturutbud som erbjuds, säger Amanda Onsberg Brumark (L), 1:e vice ordförande i kulturnämnden.

För ytterligare information, kontakta:
Frida Trollmyr, 0708-319304
Amanda Onsberg Brumark, 0700-755037

Ämnen

Kategorier

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se