Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

De senaste årens positiva trend är bruten: Andelen behöriga elever i Malmö har minskat något

Malmö 2011 01 12

Betygsutfallet för 2010 bryter de senaste årens positiva trend då andelen elever med behörighet till de nationella programmen i gymnasieskolan har minskat. Vid vårterminens utgång var 76,4 procent av eleverna i de kommunala skolorna behöriga, vilket är en minskning med 3,2 procentenheter i jämförelse med vårterminen 2009. Under sommaren blev ytterligare 2,3 procent av eleverna behöriga efter kompletteringsstudier i sommarskolan, vilket är en ökning med nästan en procent från föregående läsår.

I Malmö finns ett stort antal nyanlända elever som får sin undervisning i huvudsak i förberedelseklasser eftersom dessa elever, av naturliga skäl, har svårt att uppnå de kunskapskrav som ställs eftersom det tar tid att tillägna sig ett nytt språk på ett sådant sätt att det fungerar väl, både i skolarbetet och i det nya landet. Detta gör att andelen behöriga elever påverkas i negativ riktning. Om dessa elever skulle räknas bort skulle andelen behöriga elever i Malmö istället uppgå till 79,6 procent.

– Vi måste se till att skolan rustar alla elever för framtiden. Det här resultatet visar att sommarskolan gör stor skillnad för enskilda ungdomar, men det visar också att vi måste ta nya grepp för en bättre måluppfyllelse generellt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd med ansvar för skola, trygghet och välfärd.

 

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 14)

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se