Gå direkt till innehåll
​Delaktighet och tillgänglighet i fokus för Malmös kulturliv  – handlingsplan för kulturstrategi antagen

Pressmeddelande -

​Delaktighet och tillgänglighet i fokus för Malmös kulturliv – handlingsplan för kulturstrategi antagen

I Malmö ska det vara lätt att utvecklas och vara kreativ, och att delta i stadens kulturliv. Det är två av inriktningarna för kommunens fortsatta kulturarbete, fastslagna i Handlingsplan för kulturstrategi 2016-2018 som kommunstyrelsen antog på onsdagen.

Syftet med planen är att göra stadens kulturliv tillgängligt för fler Malmöbor genom att erbjuda ett mångfacetterat utbud av konstnärliga och kulturella upplevelser, i verksamheter och på olika platser i staden. För att uppnå det ska kommunen arbeta tillsammans med såväl Malmöborna själva som lokala och regionala aktörer. I längden innebär en ökad tillgänglighet och delaktighet att Malmö blir en mer jämlik och socialt hållbar stad.

Ett sätt att tillgängliggöra kulturen för fler är att se till att alla barn och unga har samma möjligheter att ta del av kultur i skolan. I handlingsplanen ska den breddas för att också omfatta förskolan. Det handlar också om att göra kulturupplevelser mer tillgängliga för personer med behov av stöd och omsorg, som till exempel inom LSS-verksamheten och äldreomsorgen.

Att tillgängliggöra kulturen för fler innebär också att den måste spridas utanför stadens centrala delar. Kulturupplevelser skapar nyfikenhet, leder till möten och till större rörlighet i staden. Det finns ett behov i dag av att kartlägga hur kulturutbudet ser ut i olika delar av Malmö, ett uppdrag som i handlingsplanen ges till kulturnämnden.

Ökad tillgänglighet handlar även om att se till att förutsättningarna att vara verksam som kulturaktör i Malmö är goda, vilket kan innebära att det krävs nya former för gränsöverskridande samarbeten och nya stödsystem. Kultur-nämnden har därför fått i uppdrag att göra det professionella kulturlivet till en del av arbetet med att utveckla kulturen. Tanken är att man tillsammans kan skapa goda villkor för konstnärer och kulturaktörer, men också öka Malmöbornas inflytande och delaktighet samt stadens attraktivitet.

Handlingsplanen är en del i arbetet med Kulturstrategi 2014-2020 som antogs av kommunfullmäktige i maj 2014 med syfte att skapa en mer jämlik och jämställd stad. Barn och unga är en särskilt prioriterad grupp.

– Det är en ambitiös och framåtsträvande strategi som har tagits fram för Malmös kulturliv. Nu bryter vi ner den i en mer konkret handlingsplan som alla kommunens verksamheter ska arbeta med, säger Frida Trollmyr (S), kommunalråd med ansvar för kultur, fritid och folkhälsa.

– Malmö har ett rikt kulturliv och det är viktigt att det kommer alla Malmöbor till del. Handlingsplanen breddas för att göra kulturupplevelser tillgängliga även för personer som tidigare haft svårt att ta del av dem, till exempel äldre och personer som omfattas av LSS, säger Nils Karlsson (MP), kommunalråd.

Kontaktpersoner

Frida Trollmyr, 0708-31 93 04

Nils Karlsson, 0768-70 52 66

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

(Ärende 15)

Ämnen

RegionerKontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se