Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Delar av JobbMalmö flyttas till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delar av JobbMalmö, som i dag är en verksamhet inom serviceförvaltningen, flyttar den 1 maj 2014 från servicenämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Det beslutet fattade kommunstyrelsen på onsdagen. Överflyttningen innebär att styrningen av verksamheten blir tydligare och att den inriktas ännu mer på ungdomar och försörjningsstödstagare.  

Överflyttningen innebär också att matchningen mellan de arbetssökande och arbetsmarknaden förbättras, men också mellan studenter och arbetsmarknaden. Som en del av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden blir även möjligheterna att planera, leda och följa upp verksamheterna bättre.

– Vi har sett utmaningarna på Malmös arbetsmarknad, dragit lärdom av dem och nu möter vi dem. Malmö får med organisationsförändringen ett modernt verktyg för att möta de speciella krav som råder på Malmös arbetsmarknad.

Arbetsgivarnas krav på utbildning ökar samtidigt som det finns ett behov av arbetsmarknadsinsatser för den sökande, och med den med den nya förvaltningens verksamhet kan vi möta båda, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning.  

– Matchningsproblemen mellan arbetssökande och den kompetens som företagen efterfrågar är stort. Svenskt Näringsliv uppger i sina undersökningar att vart femte företag har fått tacka nej till uppdrag på grund av bristen på utbildad personal. Det är här vi kommer in, tillsammans med arbetsförmedlingen och den nya arbetsmarknads- och utbildningsorganisationen, säger han.

– Nu gör vi om och gör rätt, och flyttar frågorna till en förvaltning för utbildnings- och arbetsmarknadsfrågorna. En ändamålsenlig organisation och resurstilldelning behövs för att ge unga och långtidsarbetslösa fler chanser till jobb, det är mycket viktigt för Malmö. Vuxenutbildning, praktik och jobbinsatser för malmöbon ska ha hög kvalitet, ske i samverkan med andra aktörer och komplettera de insatser som är statens ansvar, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd och ledamot i arbets- och vuxenutbildningsberedningen.

– I och med denna förändring ger vi en och samma nämnd hela ansvaret för arbetsmarknadsåtgärderna. Då slipper vi ett köp- och säljsystem inom kommunen som försvårar helhetssynen, säger Hanna Gedin (V), ersättare i kommunstyrelsen.


Kontaktpersoner

Andreas Schönström, 0709-11 68 97

Lari Pitkä-Kangas, 0734-26 44 81

Hanna Gedin, 0768-68 61 24

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 8)


Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150
Alma Tabak

Alma Tabak

Presskontakt Presskommunikatör Malmö stad 0733 340721