Gå direkt till innehåll
Delar av utemiljö på förskola åtgärdas

Pressmeddelande -

Delar av utemiljö på förskola åtgärdas

I samband med rivningen av fjärrvärmeverket, som gränsade till Augustenborgs förskoletomt, påträffades föroreningar i fyllnadsmassorna på fastigheten. Därför beslutade förskoleförvaltningen och stadsfastigheter att undersöka marken kring förskolan.

På den norra delen av fastigheten visade proverna att fyllnadsmassorna har för höga halter av föroreningar enligt Naturvårdsverkets riktvärde för känslig mark.

- Konsulten som stadsfastigheter anlitat har gjort en riskbedömning och meddelat att det inte finns några akuta faror, säger Susan Schüler, förvaltare på serviceförvaltningen.

Området ska undersökas ytterligare i syfte att avgränsa de påträffade föroreningarna, detta arbete påbörjas i augusti.

Förskoleverksamheten kan fortsätta som vanligt och föräldrar och pedagoger är underrättade.

För mer information kontakta:

Rickard Borg, områdeschef, serviceförvaltningen, tel: 0705-658204

 

Ämnen

Kategorier

RegionerKontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se