Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Den första årliga jämställdhetsredovisningen visar på framsteg i arbetet för ett jämställt Malmö

Malmö stads första jämställdhetsredovisning kan nu läggas till handlingarna. Redovisningen ingår i uppföljningen av arbetet med Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering som kommunfullmäktige fattade beslut om i september 2011.

Sedan beslutet fattades har man fokuserat på att ta fram könsuppdelad statistik i alla verksamheter för att synliggöra hur arbetstagarnas fördelning mellan män och kvinnor ser ut, och för att lägga en grund för det framtida arbetet med att genomföra jämställdhetsanalyser. För att öka medvetenheten om dessa frågor har anställda i Malmö stad erbjudits kompetenshöjande utbildning och inspirerande föreläsningar om bland annat genus, jämställt budgetarbete och jämställd kommunikation. Nästan 70 procent av deltagarna har uppgett att de lärt sig något nytt och 80 procent att utbildningarna inspirerat dem i deras fortsatta arbete. 

Under 2012 är fokus att göra jämställdhetsanalyser i det ordinarie arbetet utifrån den könsuppdelade statistik man får fram, och 2013 ska alla verksamheter ha säkerställt att de arbetar för jämställdhet. Fortsatta utbildningar kommer därför att erbjudas.

Ärendet kommer att tas upp i kommunfullmäktige den 12 april 2012.

– Jämställdhetsintegrering är en ny och viktig förändring i vårt sätt att arbeta med jämställdhet i Malmö. Detta har redan uppmärksammats internationellt. Jämställdhet mellan könen är ingen särskild fråga som enskilda eldsjälar kan syssla med utan arbetet för ett jämställt samhälle är en del av den ordinarie verksamheten, säger Hanna Gedin (V), kommunalråd med ansvar för jämställdhet och fritid.

– Vi började arbeta med utvecklingsplanen i höstas och har redan kommit en bit på väg. Osakliga löneskillnader, sexuella trakasserier i tjejer och kvinnors vardag, ojämställt bemötande i kommunens verksamheter och en skev resurstilldelning är centrala frågor att arbeta med. Det är inspirerande för det fortsatta arbetet att de som har deltagit i utbildningarna har fått nya insikter och verktyg att ta med sig i sitt förändringsarbete i kommunen, säger hon.

– I Malmö stad jobbar vi aktivt för att integrera ett jämställdhetsperspektiv inom alla politikområden. Det handlar om att öka jämställdhet på arbetsmarknaden, stärka kvinnors ställning i arbetslivet och att ge alla människor oavsett kön samma möjligheter att utvecklas och bli bemötta på ett bra sätt. Ett jämställt samhälle bygger på respekt om alla människors lika värde och ska därför ses som en viktig demokratifråga, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd med ansvar för skola, välfärd och trygghet.

– Den här jämställdhetsredovisningen visar att vårt arbete för ett jämställt samhälle går i positiv riktning.  Jämställdhet ska vara närvarande överallt i samhället och för det krävs det tydliga attitydförändringar, säger hon.

– Att arbeta med jämställdhetsintegrering handlar om att stärka människors demokratiska rättigheter. Vi vill med vårt arbete försäkra oss om att våra verksamheter är anpassade för såväl mäns som kvinnors, flickors som pojkars, behov och därmed motverka diskriminering säger Fredrik Fernqvist (MP), ledamot i kommunstyrelsen.

Kontaktpersoner

Hanna Gedin, 0768-68 61 24

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0705-79 97 01

Fredrik Fernqvist, 0733-62 92 06

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 10)

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150
Alma Tabak

Alma Tabak

Presskontakt Presskommunikatör Malmö stad 0733 340721