Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Detta ska badutredningen arbeta vidare med: Ny tävlingsarena på Aq-va-kul-området, inomhusbad i Rosengård och badanläggning i Hyllie

o En ny tävlingsarena av internationell klass som också ska fungera som badanläggning för allmänheten. Den ska kunna användas för bland annat simundervisning samt vara tillgänglighetsanpassad för funktionshindrade.

Lokalisering: nuvarande Aq-va-kul.

o Ombyggnad av Rosengårdsbadets 25-metersbassäng till inomhusbad för att framför allt förbättra möjligheterna till simundervisning i området.

o  Ny badanläggning för allmänheten i Hyllie för att tillgodose de södra stadsdelarnas behov av simundervisning och motionssimning.

 Det är vad Badutredningen nu får i uppdrag av kommunstyrelsen att jobba vidare med inför de beslut om Malmös framtida badanläggningar som ska fattas i höst.

I uppdraget ingår bland annat att undersöka möjligheten att få sponsorer till anläggningarna och även att kontakta eventuella sponsorer. När det gäller Rosengårdsbadet ska man exempelvis ta kontakt med MKB för att undersöka möjligheten till sponsring därifrån.

Dessutom ska man närmare undersöka vilka investeringskostnader och andra kostnader det kan handla om i de olika alternativ som man nu ska arbeta vidare med samt undersöka hur man på bästa sätt gör anläggningarna energisnåla.

Något äventyrsbad kommer kommunen inte att engagera sig i. Möjligheterna att bygga om IKEA-huset till äventyrsbad blir därmed avhängiga av om det finns kommersiella intressen som vill gå in och göra en sådan satsning.

 Badutredningen har, i enlighet med det uppdrag man fått av kommunstyrelsen, lämnat sin första rapport nu i maj. I rapporten anges ett antal möjliga alternativ för såväl tävlingsarena som ombyggnadsmöjligheter och nya bad för allmänheten.

De lokaliseringar som studerats är Aq-va-kulfastigheten, Hyllieområdet, Stadionområdet och Rosengård. De befintliga baden i Kockums Fritid och Oxievång anses ha ett alltför perifert läge för att på ett bra sätt kunna betjäna hela Malmö.

Den enda precisering som görs i utredningen är att Rosengårdsbadet förordas för ombyggnad till inomhusbad. Huvudmotiveringen är att det ska skapas bättre förutsättningar för simskoleverksamhet i området, eftersom andelen simkunniga i Rosengård är låg i jämförelse med andra delar av Malmö.

 - Malmö ska naturligtvis ha en tävlingsarena av så hög klass att vi kan arrangera internationella tävlingar av mästerskapskaraktär som exempelvis ett europamästerskap, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s).

- Det mesta talar för att den bästa lokaliseringen av en sådan anläggning är där Aq-va-kul nu ligger, säger han,

- Det är också klart att Rosengård behöver en inomhusanläggning som kan vara öppen året runt, inte minst för att klara simundervisningen, säger Ilmar Reepalu.

- Ska vi dessutom ha ytterligare en badanläggning för allmänheten i Malmö, och jag tycker att det finns mycket som talar för det, så framstår Hyllie som ett bra lokaliseringsalternativ. Därmed skulle man tillgodose behovet av en badanläggning i de södra stadsdelarna, Hyllie,  Lindeborg, Holma och Kroksbäck.

- Men nu ska alltså utredningen jobba vidare. Vi vill se vilka möjligheter vi har att få sponsorer och vi måste få ett bättre grepp om kostnaderna innan vi kan ta de definitiva besluten i höst, säger Ilmar Reepalu.

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu 040 34 10 02

Daniel Persson, stabschef 040 34 10 04 eller 0709 503 764

Bertil Månsson, pressansvarig 040 34 10 05 eller 070 623 85 71

 

 

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se