Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Dialog med medborgarna god men kan breddas

Malmö 2011 06 08

I Malmö har boende i snart 15 år kunnat lämna egna medborgarförslag till stadsdelsförvaltningarna. Arbetet med medborgardialog har kontinuerligt förfinats och förbättrats i flera omgångar och sedan 2008 finns det en gemensam modell för hela staden.

Under 2008 startades även Malmöinitiativet, då Sveriges första e-petitionssystem. Malmöinitiativet går ut på att Malmöbor kan lämna förslag på Malmö stads hemsida, där kan man också diskutera förslag och ställa sig bakom de idéer man anser är bra. Sedan kan intresserade partier eller enskilda politiker fånga upp idéerna och föra dem vidare den traditionella beslutsvägen.

Verktyg för medborgardialog har nu utvärderats och i korthet säger dessa utvärderingar att satsningarna fungerar bra och att Malmöborna är nöjda med dem, men också att verktygen kan utvecklas ännu mer, särskilt då det gäller att få fler grupper att engagera sig. Idag är användandet koncentrerat till vissa stadsdelar och till vissa typer av frågor.

– Jag är glad och stolt över att vi har många olika möjligheter för Malmöborna att föra dialog med de styrande, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd och ordförande i styrgruppen för medborgardialog.

– Det är bra verktyg, men det finns fortfarande saker att göra för att sprida användandet till personer i Malmös alla olika stadsdelar. Jag har bjudit in samtliga stadsdelschefer för att diskutera hur vi kan fortsätta förbättra dialogen med de boende, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd och ordförande i styrgruppen för medborgardialog.

– Möjligheten att som enskild medborgare lägga förslag till förändringar är ett bra komplement till den parlamentariska demokratin. Vi måste däremot arbeta för att fler i hela Malmö vet om och använder detta. I utvärderingen är det tydligt att det är IT-vana och ekonomiskt resursstarka individer som utnyttjar möjligheten, konstaterar Daniel Sestrajcic (V) kommunalråd med ansvar för antidiskriminering.

Kontaktpersoner

Andreas Schönström, 040-34 10 16

Daniel Sestrajcic, 040-34 10 08

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 13) 

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150
Alma Tabak

Alma Tabak

Presskontakt Presskommunikatör Malmö stad 0733 340721