Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Du behövs!

Under december och t.o.m. 7 januari ställer En drogfri framtid ut i stadshusets foajé, August palms plats 1. Med utställningen vill vi visa hur alla på något sätt berörs av tobak-, alkohol- och narkotikaproblematik. Situationen är tuff i Malmö och för att lyckas krävs det att var och en av oss tar ställning. Som medmänniska och malmöbo har man en enormt viktig roll i det drogförebyggande arbet et. Utställningen illustrerar de utmaningar vi har gällande drogförebyggande arbete och presenterar det arbetet som nu görs av Malmö stad i samverkan med Polisområde Malmö, Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt, Länsstyrelsen i Skåne län, Sveriges Hotell & Restaurang företagare, Svensk Handel och Tullverket. För mer information kontakta Anna Balkfors, Folkhälsoenheten Malmö stad 040-341214, 0734-232729 eller anna.balkfors@malmo.se En drogfri framtid är en långsiktig satsning för det tobaks-, alkohol-, och drogförebyggande arbetet i Malmö. Satsningen som pågår 2002-2010 är ett samarbete mellan Malmö stad, Polisområde Malmö, Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt, Länsstyrelsen i Skåne län, Sveriges Hotell & Restaurang företagare, Svensk Handel och Tullverket. Läs mer på www.malmo.se/endrogfriframtid

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se