Gå direkt till innehåll
El sistema blir kostnadsfritt i Malmö

Pressmeddelande -

El sistema blir kostnadsfritt i Malmö

Kulturnämnden har beslutat om att ta bort avgifterna för El Sistema-undervisningen i Malmö. Beslutet innebär att ca 200 barn i Malmö inte behöver betala en avgift på 300kr per termin från och med höstterminen 2017.

- Vi gör denna satsning för att alla barn i Malmö som vill ska kunna ta del av El Sistema-undervisningen, berättar Sylvia Björk, ordförande i Kulturnämnden i Malmö. - För oss handlar det om att väcka intresse för olika kulturformer, träffa andra barn via musiken, och via El Sistema får barnen spela instrument som de kanske aldrig har kommit i kontakt med tidigare.

El Sistema finns på fyra skolor i Malmö och har medvetet etablerats på skolor, där kulturskolan inte tidigare haft verksamhet. För sex- och sju-åringar bedrivs undervisningen under skoltid. Från andra klass sker undervisningen på barnens fritid och en avgift på 300 kronor per termin har tagits ut. Detta gällde ca 200 av de totalt 650 barn som deltar i El Sistema.

För att göra det möjligt för fler barn att delta, tas nu avgifterna för El Sistema bort från och med höstterminen 2017.

- El Sistema-satsningen har gett väldigt goda resultat och vi vill med denna satsning ge fler barn möjlighet att delta, säger Elisabeth Lundgren, kulturdirektör i Malmö.

Kulturförvaltningen har drivit El Sistema sedan 2013 i Holma Kroksbäck och finns i dagsläget även i Sofielund/Seved, Herrgården/Rosengårdsskolan.

För kommentarer:

Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör, 0766-34 29 27, elisabeth.lundgren@malmo.se

Sylvia Björk, Ordförande i Kulturnämnden, 0729-81 16 44, sylvia.bjork@malmo.se

För ytterligare information:

Dick Fredholm, Kommunikationschef på Kulturförvaltningen, 0733-504 605, dick.fredholm@malmo.se

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se