Gå direkt till innehåll
Eldsjäl tilldelas Eleonorapriset 2020

Pressmeddelande -

Eldsjäl tilldelas Eleonorapriset 2020

Gudrun Lindström, som under 35 år stöttat personer med funktionsnedsättningar genom sitt volontärengagemang, tilldelas Eleonorapriset - Malmö stads årliga LSS-pris.

I augusti 2019 instiftade funktionsstödsnämnden i Malmö stad ett pris för att hedra och uppmärksamma initiativ som främjar rätten till lika värde och livsmöjligheter för Malmöbor med funktionsnedsättning. Priset gavs namnet ”Eleonorapriset”.

Eleonorapriset är uppkallat efter Eleonora Aldin. Eleonora föddes med en sällsynt genmutation som ledde till omfattande funktionsnedsättningar och vårdbehov. Eleonora dog tre och ett halvt år gammal. Eleonoras föräldrar har varit delaktiga i framtagandet av priset och genom att uppkalla det efter Eleonora uppmärksammas personer med funktionsnedsättningars rätt att leva och uppleva livet precis som alla andra.

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott har beslutat att Eleonorapriset 2020 ska tilldelas eldsjälen och volontären Gudrun Lindström med följande motivering:

Det finns många eldsjälar i Malmö. Personer som utan egen vinning ställer upp och ger av sin tid för att skapa förutsättningar för ett aktivt och rikt liv för andra.

Gudrun Lindström tilldelas Eleonorapriset 2020 för att hon med ett varmt hjärta under 35 års tid stöttat personer med funktionsnedsättningar på olika sätt.

Gudrun ställer alltid upp. Hon ser till att alla får möjlighet att vara med, på allsång, grillkvällar eller bingo. Hon ser vad som behövs i stunden, någon att prata med eller bara en hjälpande hand när ett skosnöre gått upp. Detta har varit viktigt, inte minst under coronatider då många känt ensamhet.

Gudrun hjälper till att öka medvetenheten om funktionsnedsättningar och bidrar till ett inkluderande och tillgängligt samhälle för alla Malmöbor. Gudrun får priset för sitt långa och outtröttliga engagemang. Priset ska även ses som en hyllning för alla de eldsjälar som i det tysta arbetar för personer med funktionsnedsättningar. Funktionsstödsnämnden gläds åt att ha eldsjälar som Gudrun i staden.

Prisceremonin kommer att hållas under coronasäkra former på internationella funktionshinderdagen den 3 december. Pressinbjudan skickas i början av nästa vecka.

- Jag vill rikta ett stort grattis till Gudrun! Vi är oerhört tacksamma för hennes outtröttliga engagemang som är en inspiration för alla Malmöbor. Gudrun är en symbol för alla eldsjälar i vår stad som ger av sin egen tid för att skapa frihet, trygghet och tillgång till ett fullgott liv för Malmöbor med funktionsvariationer. Jag vill också lyfta samtliga nominerade. De är alla förebilder, och jag vill även rikta ett stort tack till dem, säger Roko Kursar (L), ordförande i funktionsstödsnämnden.

- För andra året delar funktionsstödsnämnden ut Eleonorapriset. Det har varit många nominerade, privatpersoner, anställda i funktionsstödsförvaltningen som ideella organisationer. Samtliga gör ett bra arbete för och tillsammans med brukare och andra Malmöbor med funktionsnedsättning. Bara att bli nominerad är en vinst i sig. Men bara en kan få priset. I år går det till en eldsjäl som lägger ner tid och energi, engagerat och helt ideellt, och som gjort det i 35 år. Ett stort grattis till Gudrun Lindström, årets vinnare av Eleonorapriset, säger Bengt Persson (S), 1:e vice ordförande i funktionsstödsnämnden.

- Jag vill framföra ett stort tack till årets pristagare Gudrun som ideligen ger av sig själv för att skapa förutsättningar för andra. En medmänniska och eldsjäl vars handlingar bringar trygghet och tillgängliggör gemenskap för Malmöbor med funktionsvariationer. Det är ett särskilt fint uppdrag att få hedra Eleonora och hennes minne och jag vill i det lyfta upp och tacka samtliga nominerade som så uppenbart utgör hjältar och förebilder för andra, säger Josefin Anselmsson (M), 2:e vice ordförande i funktionsstödsnämnden.

För ytterligare information, kontakta:

Roko Kursar via Christina Malmberg, politisk sekreterare, 076-8994558 christina.malmberg@malmo.se

Ämnen

Kategorier

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se