Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Elever på forskningsdag om kriser

Finanskriser – vad beror de på och hur har man tagit itu med dem? Det är ämnet för en forskningsdag på S:t Petri skola i Malmö den 1 december. Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia, samtalar med elever och lärare.

Tid efter annan skakas världen av finanskriser som liknar den vi befinner oss i nu. Banker och företag går omkull. I allvarligare fall hotar massarbetslöshet.

Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och ledamot av Nobelkommittén, talar om kriserna, deras orsaker och om hur man i olika tider och utifrån olika teorier försökt komma till rätta med dem.

Han leder en forskningsdag på S:t Petri skola. Dagen arrangeras av Forskningsnätet Skåne, som arbetar för bättre kontakter mellan skolan och forskarvärlden. Läs mer på www.forskningsnatet.se

Arrangemanget inleds med föreläsning och kort frågestund (kl 9.00-10.00). Därefter blir det fördjupningsseminarium för speciellt intresserade, bl a elever som gör projektarbeten inom ämnet (kl 10.15-11.00).

För ytterligare information kontakta:
Peter Pripp, biträdande rektor på S:t Petri skola, 040-34 35 16

Malmö den 28 november 2008

Vänligen

Pia Oredsson
Informationschef

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se