Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Elevvården i skolan ska stärkas

Malmö 2010 05 24

Elevvården i skolan stärks med 454 000 kronor. Det beslutade kommunstyrelsen i dag. Förstärkningen ska bidra till en ökad kvalitet i arbetet med barn och unga, bland annat genom kompetenshöjande insatser för elevvårdsteamen på kommunens grund- och gymnasieskolor. Elevvården är ett viktigt inslag i skolan för att ge stöd åt de elever som behöver extra hjälp med att uppnå kunskapsmålen. Förstärkningen utgör en del av de 15 miljoner kronor som avsatts för trygghetsskapande insatser för barn och unga i en tillfällig budgetförstärkning för 2010.

– Den här satsningen gör vi för att stärka kvaliteten i kommunens skolor och se till att de elever, som av olika skäl har svårt att klara skolan, får tillgång till den hjälp som de behöver, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se