Gå direkt till innehåll
Elskotrar spärras från skolgårdar och förskolor i Malmö

Pressmeddelande -

Elskotrar spärras från skolgårdar och förskolor i Malmö

Nu blir det stopp för elskotrar på de kommunala skolorna och förskolorna i Malmö. Flera skolor har slagit larm om att fordonen är ett störningsmoment. Det händer till och med att de körs inomhus på en del skolor.

- Vi ser att elsparkcyklarna både skapar oro och innebär en hög skaderisk. De har en maxhastighet på 20 kilometer i timmen, så de kan gå ganska snabbt. Många av förarna överskattar sin förmåga att köra och dessutom följer de inte alltid säkerhetsföreskrifterna, säger Demir Kolenovic, säkerhetsutredare på stadsfastigheter.

- Vi har haft en dialog med polisen om detta. De bekräftar att många skolor kontaktat dem om problem med elskotrarna. Vi ser också att de kan skapa en del bekymmer vid snöplogning och markskötsel.

- Därför har vi på stadsfastigheter fört en diskussion med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen om elskotrarna och hur de påverkar verksamheterna. Alla är överens om att de medför risker för personskador, störningar och oreda på de aktuella områdena.

Vid Malmöfestivalen i somras användes en teknik där elskotrarna spärrades på festivalområdet. Samma teknik kommer nu att införas stegvis på de kommunala skolorna, gymnasierna och förskolorna. Totalt rör det sig om ungefär 250 fastigheter runt om i staden.

- Vi har varit i kontakt med de olika företagen i Malmö som hyr ut elskotrar. De är väldigt tillmötesgående och förstår problemet. De kommer att programmera in en spärr som gör att det bara går att krypköra när elskotrarna kommer in i den spärrade zonen. Det går heller inte att parkera inne på det aktuella området, utan att elskoterhyran fortsätter att ticka pengar, säger Demir Kolenovic.

Spärren införs först på gymnasieskolorna, eftersom de är färre till antalet och ligger centralt i staden. Sedan kommer även grundskolor och förskolor att hanteras. Om allt går som planerat är det helt klart före jul.

För mer information kontakta:

Demir Kolenovic, säkerhetsutredare stadsfastigheter 0733-050076

Katarina Pamp, kommunikatör serviceförvaltningen 0709-841121

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterat innehåll

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se