Gå direkt till innehåll
Tester med smart laddning av elbilar kommer att genomföras i P-huset Anna.
Tester med smart laddning av elbilar kommer att genomföras i P-huset Anna.

Pressmeddelande -

EU-projekt ska dämpa kapacitetsbristen i Malmö genom flexiblare elanvändning

I EU-projektet CLUE ska miljöförvaltningen tillsammans med privata aktörer och forskningsinstitut bidra till lösningar till Malmös elförsörjning. Målet är att minska effekttoppar genom bättre samverkan och ökad förståelse.

Malmö har en kraftig befolkningstillväxt och en ökad elektrifiering av samhället leder till ett stort elbehov. Energibehovet hos den växande befolkningen måste alltså mötas med de resurser som finns men användas effektivare. Miljöförvaltningen ska, tillsammans med flera andra aktörer, försöka minska belastningen på elnätet med färre efterfrågetoppar genom projektet CLUE (Koncept, planering, demonstration och replikering av Lokala Användarvänliga Energisamhällen).

Fyra olika tester ska genomföras i Malmö, bland annat med smart laddning av elbilar och användning av storskaligt batteri. Målet är att testerna ska ge lärdomar som kan användas för att skynda på omställningen till ett hållbart energisystem. Projektet ska öka förståelsen för hur samverkan bland olika aktörer, både myndigheter och privata, leder till ökad flexibilitet i elnätet.

Projektet pågår till 15 december 2022 och finansieras med stöd av Energimyndigheten. Förutom miljöförvaltningen deltar även E.ON Energidistribution AB, E.ON Energilösningar AB, Lunds universitet, Parkering Malmö AB, Rise Research Institutes Of Sweden AB, Serneke Group AB, Vasakronan AB samt 14 ytterligare samarbetspartners i Skottland, Tyskland och Österrike i projektet.


Kontakt:
Anna Wagrowski, projektledare, miljöförvaltningen
anna.wagrowski@malmo.se
0733-393853

Utskickat av Marc Malmqvist, kommunikatör, miljöförvaltningen
marc.malmqvist@malmo.se
0708-311589

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se