Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Femtio miljoner kronor till förskolan och skolan ska öka kvaliteten

Den första juli i år träder Malmö stads nya organisation i kraft. I samband med den får förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden ett tillskott på 50 miljoner kronor för kvalitetshöjningar.  Mer resurser gör det möjligt att sätta in tidiga insatser för att öka elevernas måluppfyllelse och öka den pedagogiska kvaliteten i förskolan och skolan, bland annat till utvecklingsinsatser och vid rekrytering av förskollärare. Det planeras också för satsningar som rör lärarlöner, det blir till exempel möjligt att förstärka reformen om karriärtjänster för lärare.  

– Vi gör en tydlig prioritering och satsar 50 miljoner kronor på Malmös skolor och förskolor. Pengarna ska användas ute i verksamheterna för att höja kvaliteten på undervisningen utifrån skolornas varierande behov, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd med ansvar för skola, trygghet och välfärd.

– Vårt bestämda mål är att alla elever ska klara skolan och nu får vi också möjlighet att satsa på lärarna. Det handlar om en rejäl satsning på karriärtjänster vilket är ett viktigt steg för att höja lärarnas status, säger hon.

– Jag är speciellt glad åt att öka förskolans resurser som bland annat möjliggör mindre barngrupper så att varje barn kan bli uppmärksammat på det sätt Malmö Kommissionen pekar på vikten av, säger Nils Karlsson (MP), gruppledare och kommunstyrelseledamot.

– Med den riktade skattehöjningen 2013 finansierar vi gemensamt direkta insatser för ökad kvalitet i Malmös förskolor och skolor. Alla barns tillgång till en god skola är grundläggande för att minska de sociala orättvisorna och möjliggöra varje barns lärande, säger Anders Skans (V), gruppledare i kommunfullmäktige. 

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Nils Karlsson, 0703-37 47

Anders Skans, 040-34 10 63

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 14)


Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se