Gå direkt till innehåll
Finalisterna till årets näringslivspriser klara! - Malmö Näringslivsgala

Pressmeddelande -

Finalisterna till årets näringslivspriser klara! - Malmö Näringslivsgala

Nu är det snart dags för Malmö Näringslivsgalas Galakväll! Den 10 februari 2020 öppnas portarna till Malmö Live för en kväll av hyllningar till Malmös näringslivshjältar.

Under hösten har allmänheten kunnat nominera dessa hjältar till sex priskategorier: Mångfald, Life Science, Kreativa näringar, Miljö och hållbar utveckling, Årets näringslivsrookie och Årets Malmöföretag.

Nu har jurygrupperna valt ut årets 18 finalister – näringslivshjältarna som kommer att stå i rampljuset på galan den 10 februari på Malmö Live.

Och finalisterna är (utan inbördes ordning):

MALMÖ STADS NÄRINGSLIVSPRIS INOM KREATIVA NÄRINGAR

Patrik Svensson -Ålevangeliet

Med sin lika universella som personliga berättelse om människans existens har denna journalist gjort en storartad debut på litteraturscenen. Det som började som en artikel mynnade ut i en av årets mest uppmärksammade böcker som fick världens förläggare att öppna sina plånböcker och där rättigheterna sålts till mer än 30 länder. Ett författarskap som kommer inspirera Malmös många röster framgent.

Lisa Hilland –Myltha

Med en omisskännlig kärlek till material har denna designer skapat ett nytt varumärke som letat sig in i sortimentet hos landets mest anrika inredningsinstitutioner. Högteknologisk produktionsteknik och hantverkskunnande resulterar i hållbara kvalitetsmöbler med ett personligt, passionerat och poetiskt uttryck. Med två ”årets möbel”-vinster bara i år visar hon världen var skåpet ska stå -i Malmö!https://www.mylhta.com

Plan B

På kort tid har de gått från medlemsklubb till internationellt hyllad mötesplats för den alternativa musikscenen, en resa mot den polerade strömmen som rönt uppmärksamhet i sig. Med ett inkluderande tilltal bultar hjärtat alltid i takt med publiken, musiken och staden -en omtanke och engagemang som driver på stadsutvecklingen och bereder plats för de snabbväxande kreativa näringarna att blomstra.https://www.kollektivetrecords.com/planbegin.html

MALMÖ STADS NÄRINGSLIVSPRIS INOM LIFE SCIENCE


Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett fantastiskt läkemedelsutvecklingsbolag med två kandidater i produktportföljen; Mangoral ett helt nytt kontrastmedel vid magnetröntgen av levern, på väg in i fas-3 studier, samt Oncoral ett cellgift i tablettform för behandling av magcancer, nu klart förfas-2 studier. Bolaget blev först att lista sig på Nasdaqi Sverige 2019 då man lyckades attrahera ett kapital på drygt 200 milj kr.https://www.ascelia.com/sv/


Medarca

Medarca är ett framåt medicinteknikbolag som utvecklat en sofistikerad digital produkt försäker läkemedelshantering inom äldrevård och hemtjänst. Det programmeringsbaraläkemedelsskåpet är en tidsbesparande lösning som garanterar att rätt läkemedel ges tillrätt patient vid rätt tid med full spårbarhet. Bolaget har just slutit sitt första avtal med enstörre vårdgivare. https://www.medarca.com


Rechon Life Science

RechonLife Science är ett expansivt kontraktstillverkningsbolag för läkemedelsindustrin som snabbt närmar sig 200 anställda och en omsättning på drygt 300 milj kr. Man har kapacitet och kompetens att producera läkemedel från de kliniska prövningarna hela vägen till marknadsintroduktion. Stora investeringar inom kort i nya fabriker kommer att bidra till ytterligare arbetstillfällen och tillväxt i Malmö. http://www.rechon.comMALMÖ STADS NÄRINGSLIVSPRIS INOM MÅNGFALD


Schööns Måleri

En målerifirma som arbetar med bred rekrytering inom den mångfald som staden erbjuder. Företaget rekryterar strukturerat och målmedvetet bland teckenspråkstalande samt nyanlända och erbjuder möjlighet att lära sig yrkessvenska. Företaget strävar efter att påverka den könsuppdelade arbetsmarknaden genom att välkomna kvinnliga lärlingar i en mansdominerad bransch.https://schoonsmaleri.se


Berendsen Textil Service

Ett textilserviceföretag som strävar efter att sammansättningen av medarbetare och chefer avspeglar samhället. Företaget arbetar långsiktigt och systematiskt med att främja jämställdhet och har god jämvikt mellan kvinnor och män på ledande positioner. Företaget välkomnar personer som inte har goda kunskaper i det svenska språket och genomför årliga medarbetarundersökningar på flera olika språk. https://www.berendsen.se


Safe Solutions

Ett företag som vill minska avtrycket i miljön genom digitalisering inom bevakningsbranschen. Företaget strävar efter att se lösningar på annat sätt än vad som anses traditionellt och använder bokstavsdiagnoserna som en styrka. Företaget rekryterar kompetensbaserat och har anställda med utlandsbakgrund och ser till att alla värderas utifrån sina insatser.https://www.safesolutionsab.comMALMÖ STADS NÄRINGSLIVSPRIS INOM MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING


Restaurang SPILL

Med målet att varje tallrik som serveras ska bestå av 100% matsvinn, förnyar de synen på det som annars bara skulle slängas. Genom en kärleksfull och miljövänlig hantering förlängs råvarans livslängd där varje portion blir en ny innovation. En ”matsvinnsräddare” som påverkar och inspirerar till att ta tillvara på värdefulla resurser. Spill växer genom att minskamatsvinnet.https://restaurangspill.se


Accus

Att gå från traditionella engångsprodukter till cirkulära redesignade flergångsskyltar med materialåtervinning upp till 98%, gör dem till ett kreativt exempel på att det går att ställa om till en cirkulär affärsmodell med hållbara produkter. En inspiratör och kunskapsspridare somlägger vikten i att återanvända, återtillverka och återvinna. Accus sätter ljuset på produktion med gott samvete.https://www.accus.se


Lupinta

Skånska matlupinbönor med hög proteinhalt som odlas lokalt kan minska importen av långväga soja. Lupinta är en sann entreprenör fokuserad på food-tech som vill ändra den europeiska matmarknaden, inspirera oss att äta mer växtbaserat och sätta Malmö på kartanför hållbar matproduktion.https://www.lupinta.se


MALMÖ STADS NÄRINGSLIVSPRIS: ÅRETS MALMÖFÖRETAG


Oatly

Ett Malmöbolag som slagit igenom på global nivå som nytänkande, modiga uppstickare med en känsla för humor. Istället för att låta havren processa med hjälp av en ko, som därefter kan producera mjölk har Oatly genom lokal forskning lyckats med att ta tillvara på havren direkt. Havredrycken och många andra av Oatlys produkter finns numera i kylskåp över hela världen. En värld som Oatly genom sina produkter och värderingsstyrda kommunikation fått mer miljömedveten.https://www.oatly.com/se/


Berendsen Textil Service

Ett anrikt Malmöbolag som verkat i tvätteribranschen i över 70 år med konstant tillväxt. De ligger i framkant när det gäller högteknologi med fokus på hållbarhet i varje led av processen. Berendsen jobbar aktivt med jämställdhets-och mångfaldsfrågor med medarbetare som består av 50 olika nationaliteter och att 40 % av chefspositionerna utgörs av kvinnor. Berendsen är ett företag som vill göra skillnad och vara en nyckelpartner i stadens mångfaldsarbete.https://www.berendsen.se


Larsa Foods

Är ett bolag som tagit yoghurtdrickandet i Malmö och resten av Sverige till en ny nivå med sin populära dryck från mellanöstern “Ayran”. Resan började för 20 år sedan när Larsa Foods VD, som är arkitekt i grunden, kom från Irak till Sverige och såg att det inte fanns några liknande produkter på marknaden. För Lars Foods symboliserar deras produkter hälsa, tillhörighet, gemenskap, mångfald och integration -ett recept som visats sig vara mycket framgångsrikt.https://larsafoods.se


ÅRETS NÄRINGSLIVSROOKIE I MALMÖ


Guner Ismail-Alguns åkeri

Han hoppade av gymnasiet för att börja jobba. Med en exceptionell drivkraft, mycket hög arbetskapacitet och nytänkande har han på tio år byggt upp ett oerhört framgångsrikt Malmöföretag med höga miljöambitioner i en bransch med stor klimatpåverkan.https://www.algunsakeri.se


Per Svensson -Croisette Real Estate Partner

Den här personen startade sitt första företag som 11-åring och har på senare år bestämt sig för att modernisera en stor och väldigt traditionell bransch. De höga ambitionerna har redan burit frukt och med nya starka samarbetspartners kan det gå riktigt långt.https://www.croisette.se


Catrine Magnusson -Bringwash

Med ett hållbart tänk gör de här företagarna stor skillnad i det lilla. Miljövänliga produkter och anställda som stått långt från arbetsmarknaden ger en tjänst som alltfler företag efterfrågar. Drivkraften är på ett tilltalande sätt både tydlig och lågmäld.https://www.bringwash.se

För samtliga finalister och mer information om Galan, se www.malmonaringslivsgala.se

För frågor:

Projektledare Malmö Näringslivsgala:

Lena Persson, Malmö stad Näringslivskontoret, lena.persson22@malmo.se, 0709-724953

Thobias Lading, Malmö stad Näringslivskontoret, thobias.lading@malmo.se, 0766-323986

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se