Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fjorton punkthus med 290 lägenheter kan byggas vid Sege Park i östra Malmö

Stadsbyggnadsnämnden i Malmö har nu för sin del godkänt den nya detaljplan som gör det möjligt att uppföra fjorton flerbostadshus i form av punkthus på den idag obebyggda ängsmarken mellan Sege Park (tidigare Östra Sjukhuset) och det befintliga bostadsområdet Segevång.

Enligt planförslaget bevaras de befintliga träden i området vilket kommer att skapa en karaktär av park med mycket träd och grönska mellan bostadshusen.

Totalt handlar det om cirka 290 nya bostäder och avsikten är att Contentus, MKB och HSB ska bygga var sin tredjedel av området. Två tredjedelar kommer därmed att utgöras av hyresrätter.

- Det här har alla förutsättningar för att bli ett fantastiskt fint och lummigt bostadsområde i östra Malmö och jag noterar särskilt att det handlar om en övervägande andel hyreslägenheter, något som vi är i stort behov av i Malmö, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande, kommunalrådet Anders Rubin (s).

Kontaktperson

Anders Rubin 070 636 26 77

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se