Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fler behöriga elever i Malmö

Andelen elever i Malmö med behörighet till de nationella programmen i gymnasieskolan ökar. Vid vårterminens utgång i år var 80,1 procent av eleverna behöriga, vilket är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med förra året.

Under sommaren blev ytterligare 1,7 procent av eleverna behöriga efter kompletteringsstudier i sommarskolan.

Det innebär att andelen behöriga elever uppgår till totalt 81,8 procent.

Andelen behöriga påverkas i negativ riktning av att många elever är nyanlända och inte har kunnat tillgodogöra sig en fullständig undervisning.

Om dessa elever räknas bort förbättras resultatet och andelen behöriga elever blir då cirka 84 procent.

- Det är förstås bra att vi nu kan se en vändning till det bättre, säger skolkommunalrådet Agneta Eriksson (s). Det kan tyda på att våra insatser börjar ge positiva resultat. Å andra sidan har vi sett både uppgångar och nedgångar de senaste åren så vi får nog avvakta ett eller ett par år innan vi vågar säga om det här är en bestående trend eller inte, säger hon.

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se