Gå direkt till innehåll
​Fler bostäder och ett levande gaturum när Culture Casbah tar form

Pressmeddelande -

​Fler bostäder och ett levande gaturum när Culture Casbah tar form

Nu tas nästa steg för att förverkliga Culture Casbah i Rosengård. På torsdagens sammanträde gav stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanen för området med syfte att förstärka och bebygga Törnrosen och Örtagården.

Målsättningen med Culture Casbah är att ge förutsättningar till Törnrosen och Örtagården att vara en levande, urban och grön stadsdel i Malmö. Planen är att bygga uppemot 350 bostäder samt nya verksamhetsytor för förskolor, samhällsservice, idrott- och kulturverksamhet samt handel och kontorslokaler.

Planområdets stationsnära läge nära Rosengård station och MalmöExpressen linje 5 innebär goda möjligheter till arbetspendling på ett hållbart sätt.

Rosengård är en centralt belägen stadsdel i Malmö. Fysiska strukturer, socioekonomiska och hälsomässiga faktorer och mentala barriärer gör att området inte upplevs så. I det kommande detaljplanearbetet utreds hur en ny blandad bebyggelse kan tillföras den befintliga från 60-talet så att viktiga samhällseffekter uppnås samtidigt som befintliga värden tillvaratas.

Rosengårdsstråket, som löper genom planområdet, kantas i dag av huskroppar som till stora delar är vända bort från stråket. Planförslaget ska tillföra nya kvaliteter till stadsrummet för boende och besökare, främst koncentrerat till Rosengårdsstråket genom ny kantbebyggelse, nya funktioner och målpunkter såsom torg, caféer och arbetsplatser.

– Nu tar det fart på allvar för det här spännande projektet. Med detaljplanen påbörjas processen från vision till spaden i marken för ett område som i framtiden ska präglas ännu mer av blandad bebyggelse, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Den här detaljplanen kan möjliggöra ett lyft för Rosengård och skapa förutsättningar för en mer trivsam och levande boendemiljö. När det blir mer liv, rörelse och trevliga miljöer i Rosengård så kommer det förhoppningsvis också att påverka tryggheten i området i en positiv riktning, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.


Kontaktpersoner

Sofia Hedén, 0703-56 41 68

Lars Hellström, 0768-20 70 80

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16


(Ärende 28)

Ämnen

RegionsPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150