Gå direkt till innehåll
Fler initiativ i trafiken ska göra Möllevången tryggare

Pressmeddelande -

Fler initiativ i trafiken ska göra Möllevången tryggare

På grund av den befintliga stadsstrukturen på Möllevången blir det inget superkvarter efter Barcelona-modell, men det är fortfarande aktuellt att arbeta för minskad biltrafik. På sitt sammanträde fattade tekniska nämnden beslut om att titta närmare på andra insatser för att öka tryggheten efter initiativ från Miljöpartiet.

Vårdslös bilkörning är en vanlig anledning till oro och otrygghet i trafiken och i det offentliga rummet. I Malmö är Möllevången ett område där det återkommande rapporteras om trafikförseelser. För att öka tryggheten för de som bor och rör sig i området har möjligheten att införa superkvarter utretts, men avfärdats på grund av stadsstrukturen. Istället ska insatser som fler enkelriktade gator, gångfartsområden och gågator övervägas för att minska genomfartstrafiken i området.

– Vi har tagit flera initiativ för att öka tryggheten runt Möllevången som har varit framgångsrika. Försöket med Trygga lokalgator har blivit permanent och numera finns det sommargågator i området. Samtidigt kan vi se att det fortfarande upplevs som otryggt och här finns det fortfarande initiativ att ta, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och service och ordförande i tekniska nämnden.

– Vi fortsätter vårt aktiva arbete för att säkerställa att både boende och besökare runt Möllevången ska kunna känna sig trygga. Flertalet initiativ har tagits för att öka säkerheten och genom att satsa på enkelriktade gator och gågator minskar vi risken för att olyckor sker i området, säger Håkan Linné (L), vice ordförande i tekniska nämnden.

– Möllan är idag drabbat av ohämmad bilism, med hetsig trafik, avgaser och buller. Miljöpartiet tycker att det är hög tid att ge tillbaka stadsrummet till invånarna och besökare, och göra plats för aktiviteter, mötesplatser och grönska. Därför är vi mycket positiva till att Malmö stad nu går vidare med vårt förslag och hittar platsanpassade trafiklösningar för hur vi minskar genomfartstrafik och gör Möllan mer inbjudande, tryggare och renare, säger Stefana Hoti (MP), partiföreträdare och ledamot i tekniska nämnden.


Kontaktpersoner

Andreas Schönström, 0709-11 68 97

Håkan Linné, 070-189 36 31

Stefana Hoti, 0732-34 42 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16


(Ärende 13)

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se