Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fler kontorsutvecklare satsar i Hyllie

Ny mark reserveras för 48 000 kvm kontor i Hyllie, utbyggnadsområdet i södra Malmö. Det beslutades på Tekniska nämndens sammanträde onsdagen den 23 november då fem kontorsutvecklare tilldelades markreservationer. För närvarande finns fyra kontorsutvecklare i området. Med de tillkomna markreservationerna kliver nu ytterligare fyra aktörer in.

Med de utomordentliga förutsättningarna som utbyggnadsområdet ger kontorsetableringar, tack vare sin station och sitt läge i regionen, har fastighetskontoret i Malmö stad valt ut fem intressenter som ges möjligheter att utveckla nya kontorsprojekt i Hyllie. De som tilldelats markreservationer är Annehem Fastigheter AB, Fastighets AB Briggen, Midroc Property Development AB, Vasakronan och Whilborgs Fastigheter AB.

– Alltfler inser de unika möjligheterna som finns i Hyllie. De nya markreservationerna visar på Malmös attraktionskraft och ett starkt intresse för att utveckla kontor i området. Det signalerar även de befintliga kontorsutvecklarna som har en bra uthyrning och ser en framtid här, säger Magnus Alfredsson, projektledare för Hyllies utbyggnad i Malmö stad.

I utbyggnaden av Hyllie planeras totalt 9 000-10 000 bostäder och lika många arbetsplatser. De senaste åren har Malmö Arena, Hyllie station, Stationstorget med delar av Point Hyllies kontorsbyggnader och Park & Ride färdigställts. I februari 2012 öppnar Malmömässan och i oktober öppnar köpcentret Emporia. Under 2012 startar även byggnationen av de första bostäderna utmed områdets huvudgator Hyllie allé och Hyllie boulevard, som totalt omfattar ca 2 000 bostäder. Kontor har hittills utvecklats av Parkfast AB i Malmö Arena, Annehem Fastigheter AB i Point Hyllie, Steen & Ström i Emporia samt av Skanska Öresund med kontorshuset Klipporna. Med de nya markreservationerna kliver ytterligare fyra kontorsaktörer in.

Hyllie har unika möjligheter och målet är att det ska bli en öresundsk stadsdel med internationell prägel. Alla kontorsutvecklare medverkar till att stärka området. Det kommer att skapas många arbetstillfällen och bidra till att området utvecklas till en blandad stad tillsammans med bostäder och upplevelser.  

Markreservationerna innebär, precis som det låter, att områdena reserveras åt dessa aktörer. Vad som specifikt ska växa fram och vilka företag som ska flytta in är ännu inte klart.

– Malmö stad och de nya kontorsutvecklarna kommer att samarbeta kring funktioner och utformningen av de olika projekten under 2012. Det kommer att visa hur vi går vidare med planerna, säger Magnus.

Bilaga
Översikt - placerade och fördelade markreservationer.

Kontakt
Magnus Alfredsson, 0709-34 17 12
magnus.alfredsson@malmo.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

RegionerKontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se