Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fler valmöjligheter för den som åker färdtjänst

Malmöbor som använder sig av färdtjänst ska kunna välja mellan olika abonnemang och använda sig av det som passar behoven bäst. Det beslutade kommunstyrelsen på tisdagen.

När Malmö stads taxesystem nu anpassas till Skånetrafikens taxesystem förändras förutsättningarna för de som använder sig av färdtjänst. Den nya avgiftsmodellen är på många sätt lik den som finns i dag med en fast månadsavgift som tillåter ett antal resor och ett avgiftstak för resor inom kommunen. Den stora skillnaden är att de som är i behov av färdtjänst själv kan bestämma vilket av de tre abonnemangen som passar dem bäst, utifrån sina behov. Meningen är att valmöjligheterna för de som åker färdtjänst ska vara samma som för dem som inte har behovet, i den utsträckning det går.

Förhoppningen är även att allt fler ska välja att åka buss för miljöns skull, men också för ekonomins.

Abonnemangen träder i kraft 1 mars nästa år.

Ärendet kommer att tas upp i kommunfullmäktige den 17 december 2012.

– Det har varit väldigt viktigt för mig att lyssna på brukarnas synpunkter. Jag är glad över att vi har hittat en modell där alla Malmöbor kan resa på lika villkor oavsett funktionsnedsättning eller ej, säger Carina Nilsson (S), vård- och omsorgskommunalråd.

– Färdtjänst är fortfarande billigt för den resande. Jag hoppas att med detta beslut kommer fler att se möjligheten att åka buss med ledsagare, säger Nils Karlsson (MP), kommunstyrelseledamot.

– Det är viktigt med en likvärdighet, oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte så ska du kunna lösa ett månadskort och åka så mycket du vill. Du ska kunna leva ett socialt rikt liv även om du behöver färdtjänst för din transport, säger Anders Skans (V), gruppledare i kommunfullmäktige.

 

Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 040-34 12 61

Nils Karlsson, 0703-37 47 06

Anders Skans, 0709-13 06 12

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 24)

 

 

Fakta

Tre olika avgiftsmodeller

  • Abonnemang 1 kostar 135 kr. Då ingår 5 resor. Därefter kostar det 27 kronor per resa.
  • Abonnemang 2 är ett månadskort för 460 kronor som berättigar till ett fritt antal resor med buss och taxi under månaden.  
  • Abonnemang 3 kostar 300 kronor och ger ett fritt antal bussresor med ledsagare. Taxi kostar 27 kronor per resa.

 

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 345 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 26 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se