Gå direkt till innehåll
​Flexibla parkeringskrav för nybyggda bostäder

Pressmeddelande -

​Flexibla parkeringskrav för nybyggda bostäder

I Malmös nya policy för mobilitet och parkering blir kravet på bilparkering vid bostäder flexibla. Det ger mer plats till cyklar och grönområden och kan leda till ökat bostadsbyggande. 

Det ska vara enkelt för alla Malmöbor att ta sig till och från hemmet, oavsett trafikslag. God tillgång till cykelpool, bilpool och kollektivtrafiklösningar uppmuntras, samtidigt som det finns en förståelse för bilens roll i samhället. I centrala delar av Malmö där tillgången på kollektivtrafik är mycket god finns det möjlighet för byggföretagen att skapa en relativt låg andel parkeringar om man samtidigt satsar på mobilitetsåtgärder. Det kan det innebära sänkta byggkostnader som i sin tur kan stimulera bostadsbyggandet.

Nytt är också att bilägare i behov av en parkeringsplats i högre grad själva ska stå för parkeringskostnaderna istället för att den blir en del av bostadens månadsavgift eller hyra. Här ska parkeringshus och garage användas framför allmän platsmark för att skapa ytor åt cyklar, kollektivtrafik och grönska. Samtidigt blir kommunala parkeringshus till mobilitetshus för att möta framtidens behov. I mobilitetshusen ska det finnas eldrivna bilar, mopeder och cyklar för uthyrning samt möjlighet att hämta och lämna varor och paket.

– När Malmö växer måste vi hitta nya sätt att samsas om stadens utrymme och se till att alla får vara med på samma villkor oavsett hur man tar sig fram. Bilen är för många inte längre det självklara transportmedlet och det öppnar upp för givna lösningar för cyklar och kollektivtrafik men också för mer innovativa idéer i form av mobilitetshus, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och service.

– I denna parkeringspolicy, som gäller för nybyggnation, har vi hittat en bra balans mellan nya, flexibla mobilitetslösningar och respekten för att Malmöborna ibland behöver använda sin bil för att få ihop sitt livspussel, säger Simon Chrisander (L), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och miljö.


För ytterligare information och kommentar, kontakta:

Andreas Schönström, 0709-116897

Simon Chrisander, 0768-992400

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-364016

Christoffer Karlsson, politisk sekreterare (L), 0734-16 64 97

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se