Gå direkt till innehåll
Flicka, pojke – eller en stor personlighet? Malmö skolor satsar på kompetens i genusfrågor.

Pressmeddelande -

Flicka, pojke – eller en stor personlighet? Malmö skolor satsar på kompetens i genusfrågor.

Malmös pedager och skoledare samlas på Kockums fritid 13 och 14 november för att fördjupa sig kring frågor som rör skolan roll i genusfrågor. Föreläsare bl a Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet och Berit Ås, professor i socialpsykologi, känd för att ha identifierat de fem härskarteknikerna. Seminarier, workshops och bra exempel från pågående pedagogiskt arbete i genusfrågor.

Under de senaste 30 åren har flickorna presterat bättre och lämnat skolan med högre betyg än pojkar och unga män. En antipluggkultur har skapats bland svenska pojkar som alltså underpresterar kraftigt. Detta syns inte minst internationellt sett. I Sverige har vi en könssegregerad arbetsmarknad och det märks redan i gymnasievalet. Kvinnor utgör idag majoriteten bland studenterna på universitet och högskolor men det har inte lett till att de fått en tryggare plats på arbetsmarknaden. Sammanfattat leder inte detta till en ljusnande framtid, varken för våra unga vuxna eller samhället i strort, men det kan vi ändra på i skolan – om skolans personal får kunskap om hur.

Under 2008 och 2009 genomför Malmö stad en genomgripande insats för för att förbättra kunnandet om genusfrågor hos skolledare och all personal i förskola och skola. Genom Resurscentrum för mångfaldens skola, RMS,  kan alla intresserade delta i kompetensutveckling i form av forskningscirklar, seminarier, konferenser och pedagogiska caféer.

 

För mer information vv kontakta

Tina Fransson Krook, informationsansvarig RMS, 0734-486458

Vjollca Haxha, projektledare RMS, 0708-824202

 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se