Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

FN-utmärkelse till Malmö för Ekostaden Augustenborg

Malmö hyllas med det prestigefyllda World Habitat Awards för arbetet med att göra Augustenborg till ett mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart bostadsområde. Det offentliggjorde FN-organet UN-HABITAT.

- Ekostaden Augustenborg är ett utomordentligt föredöme för städer som vill göra något åt sina problem med stadsförnyelse, liksom miljöfrågan i stort. Malmö stad och MKB Fastighets AB har visat hur ett bostadsområdes fysiska miljö och sociala och ekonomiska problem kan lösas i samarbete med de boende genom skapandet av en ekostad, lyder motiveringen från Diane Diacon, chef för Building and Social Housing Foundation.

Malmös ekostadsprojekt har korats till vinnare bland finalister från hela världen. Priset delas varje år ut till två vinnare: en nordlig och en sydlig. Det södra priset går i år till ett lokalt bostads- och vattenprojekt i Egypten. Prisceremonin hålls vid den årliga UN-HABITAT-dagen World Habitat Day den 4 oktober, som i år genomförs i Shanghai, Kina.

I juni i år besökte en delegation från Building and Social Housing Foundation Malmö för att under tre dagar titta närmare på dagvattenlösningar, gröna tak, källsortering och energieffektiviseringssystem i Augustenborg.

Trots att projektet Ekostaden Augustenborg formellt är avslutat fortsätter arbetet och det händer hela tiden nya spännande saker. Senaste tillskottet är solcellsanläggningen på Kommuntekniks fasad och tak som tas i bruk nu i höst.

- Vi är mycket stolta över priset. Det är särskilt roligt att man framhåller att projektet i minst lika hög grad är ett projekt för social och ekonomisk hållbarhet som ett för ekologisk hållbarhet, säger Peter Lindhqvist, utvecklingsansvarig på serviceförvaltningen och initiativtagare till projektet. 

Ekostadsprojektet startade 1998 med bidrag från Lokala investerings­programmet för ekologisk omställning. Ett av huvudmålen var att involvera de boende så mycket som möjligt i skapandet av en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel. Projektet Ekostaden har utvecklats i samverkan mellan Malmö stads förvaltningar: serviceförvaltningen, miljöförvaltningen, gatukontoret, VA Syd, stadsdelen Fosie och MKB Fastighets AB. 

De lösningar som blivit mest uppmärksammade och årligen besöks av internationella gäster är den öppna dagvattenhanteringen, seniorboendet, de gröna taken, Gnistan och skolan och den idag fullskaliga källsorteringen. 

- Det är en stor ära för oss att vi tilldelats priset och vi är oerhört stolta. Vi ser Ekostaden Augustenborg som en ”kuvös” för nya hållbarhetssatsningar, som kan användas i andra områden i staden och även inspirera andra utanför Malmö att ta efter, säger Sonny Modig, vd MKB Fastighets AB.

Motiveringen
"Ekostaden Augustenborg is an outstanding example to those towns and cities that wish to address their problems of urban regeneration, as well as the wider environmental challenge. The City of Malmö and MKB Housing Co. have shown how the social, economic and physical problems faced by a neighbourhood can be overcome in cooperation with the local community, through the creation of an eco-neighbourhood. We are delighted to recognise it as a worthy winner of the World Habitat Award 2010 and look forward to many other towns and cities learning from the lessons that it has to give us."

 

Läs mer om:

Priset och motiveringen
http://www.worldhabitatawards.org/news-events/news-detail.cfm?lang=00&theNiID=9FCFA9A9-15C5-F4C0-9967E8B920E572E2

Projektet Ekostaden Augustenborg
http://www.malmo.se/Medborgare/Miljo--hallbarhet/Miljoarbetet-i-Malmo-stad/Projekt--natverk/Projekt/Ekostaden-Augustenborg.html

Kontakt:
Peter Lindhqvist, utvecklingschef, Serviceförvaltningen Malmö stad
peter.lindhqvist@malmo.se
tel 040-34 14 81, 0705-76 68 33

Trevor Graham, avdelningschef, Miljöförvaltningen Malmö stad
trevor.graham@malmo.se
tel  040-34 58 96, 0703-42 66 43

Bertil Nilsson,  projektledare, Fosie stadsdelsförvaltning, Malmö stad
bertil.nilsson@malmo.se
tel 040-34 74 38, 0706-53 20 39

Åse Dannestam, miljöprojektledare Ekostaden Augustenborg, MKB Fastighets AB
ase.dannestam@mkbfastighet.se
tel 040-313 339, 070-188 33 39

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se