Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Föräldrar är viktiga drogförebyggare

Ingress: I dagarna får föräldrar med barn i skolår 6-9 broschyren ”Alkohol, droger och våra tonåringar – hur gör vi?” hem i sina brevlådor. Broschyren är tänkt att vara ett stöd till föräldrar och vår förhoppning är att den ska stimulera till samtal med ungdomar om bland annat alkohol. Text: Vi vill få föräldrar att känna att de är de viktigaste personerna i kampen för att ungdomar inte ska använda tobak, alkohol eller narkotika. Med broschyren följer ett brev från den stadsdel där barnet bor med information om det drogförebyggande arbetet och telefonnummer till kontaktpersoner. I varje stadsdel finns det möjligheter för föräldrar att på olika sätt engagera sig i det drogförebyggande arbetet. Till exempel så kan man i Oxie nattvandra med ”Nattsuddarna”, som är mycket populära bland ungdomar. Man kan också delta i föreläsningar om ämnen som rör ungdomar och föräldrar. Under veck a 39 görs ett liknande utskick till föräldrar med barn i gymnasiets årskurs 1 och 2. Bakgrund Utskicket är ett led i den förebyggande strategin ”En drogfri framtid” som kommunfullmäktige antog 2002 tillsammans med sex andra aktörer (Polisområde Malmö, Tullverket, Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt, Länsstyrelsen i Skåne, Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare). Kontaktpersoner Stadskontoret Folkhälsoenheten Eva Renhammar enhetschef tfn 040- 34 56 86 Stadskontoret Folkhälsoenheten Lisa Janzon informationsansvarig tfn 040-34 12 13 mobil 0734-23 35 65

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se