Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Förändrad skolledning i stadsdel Centrum

Rektorsbyte led i satsning på Johannesskolan för att bryta trend och vikande elevunderlag. Eva-Marie Schultz blir ny rektor på Johannesskolan 1 augusti. Till sin hjälp får hon en biträdande rektor under ett läsår. Av samordningsskäl överförs Johannesskolan från Triangeln till Pauli barn- och ungdomsområde där Barbro Bergdahl är barn- och ungdomschef. Eva-Ma rie Schultz kommer från Rönnenskolan vars rektorstjänst kommer att annonseras. Skolverkets rapport tidigare i år visar kritik och pekar på områden som behöver förbättras, trenden på skolan med bland annat minskat elevunderlag måste vändas. För att vända utvecklingen behövs omfattande satsningar genomföras. Den förändrade skolledningen är ett första steg i arbetet. Kontakt: Stadsdelschef Britten Synnergren, mobil 0706-40 60 56 Barn- och ungdomschef Barbro Bergdahl, tel 040- 34 55 11, mobil 070-568 6628, e-post barbro.bergdahl@malmo.se Bo Andersson, informatör, stadsdelsförvaltning Centrum Telefon 040-34 62 65, e-post bo.a.andersson@malmo.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se